Bannerskiss-01-Matt_11647886
FÖR DIN ARBETSPLATS

Licens från Bonus Copyright Access - ett förhandstillstånd som förenklar

Ibland behöver man skriva ut från webben, ladda ner en pdf, göra ”copy paste” av något till en presentation, skanna ett par sidor, mejla en artikel till en kollega osv. Bonus Copyright Access licens ger laglig rätt att använda en världsrepertoar av bild och text.
TECKNA LICENS

Vilken licensnivå passar oss?

Det finns tre licensnivåer – nomal, volym och bas. Med årslicens på normalnivå får anställda kopiera och dela från en världsrepertoar, för 50 öre per anställd och dag. Licensen är ett förhandstillstånd att kopiera och dela lagligt inom verksamheten.
Blue_line2
SKOLKOPIERINGSAVTALET
2016-4

Skola & förskola

Det ska vara enkelt för lärare, elever och barn att kunna kopiera och dela copyrightskyddat material lagligt i skolan och förskolan. Skolkopieringsavtalet är ett förhandstillstånd att kopiera och dela för undervisning och pedagogisk verksamhet.
HÖGSKOLEAVTALET
2016-2

Högskola & universitet

Alla högskolor och universitet i Sverige har avtal med Bonus Copyright Access. Högskoleavtalet ger lärare och studenter rätt att kopiera och dela skyddat material från bl.a. webben, vetenskapliga publikationer, tidningar, tidskrifter, fackböcker etc.
Kontaktperson för Högskoleavtalet
Statistiker_till_Bonus
AKTUELLT

Utredning om kollektiv rättighetsförvaltning

Den av regeringen tillsatta utredningen om kollektiv rättighetsförvaltning på upphovsrätts-området har överlämnat sitt betänkande (SOU 2015:47) till justitiedepartementet. Bonus Copyright Access är en av remissinstanserna.
OM OSS

En upphovsrättsorganisation utan vinstintresse

Bonus Copyright Access har ett uppdrag direkt från rättighetshavarnas 14 organisationer på text-, bild- och notområdet. På så vis kan organisa-tioner, företag, myndigheter, skolor och universitet på ett enkelt sätt få en samordnad licens från upphovsmän, förlag och utgivare.
Arsredovisning_2015_Bonus_Copyright_Access-2

205 miljoner kronor till rättighetshavarna

2015 delades 205 miljoner kronor ut till rättighetshavarna i ersättning för kopiering och delning av copyrightskyddat material.
LÄR MER OM UPPHOVSRÄTT

Upphovsrätt – ett sätt att få betalt

Upphovsrätten är grundläggande för att författare, konstnärer, fotografer, journalister, kompositörer och andra upphovsmän ska få betalt för sitt arbete.
170_x2

Vad är avtalslicens?

Avtalslicens gör att man slipper begära tillstånd från varje enskild rättighetsägare. På så vis har man genom lag gjort det lättare för användare att få tillstånd att kopiera och dela skyddat material för undervisning och på jobbet.
Testa din kuskap
Copyright

Myter om upphovsrätt

Det finns många myter och missuppfattningar om upphovsrätt. Se några av de vanligaste upphovsrättsliga myterna och testa dina kunskaper.
INTERNATIONELLT
Internationel4

Avtal med andra länder

Varje år fördelar Bonus Copyright Access betydande belopp inte bara till svenska rättighetshavare utan också till företrädare för upphovsmän, förläggare och utgivare i andra länder.
IFRRO

Gränsöverskridande samarbete inom IFRRO

Bonus Copyright Access är medlem i International Federation of Reproduction Rights Organisations. IFRRO arbetar gränsöver-skridande för att den lagliga användningen av text- och bildbaserade verk ska öka.
Copyright_link3

Internationell upphovsrätt

Här hittar du information om internationell upphovsrätt med särskilt fokus på text- och bildområdet.
Blue_line_l_01_cm
LARS SALVIUS-FÖRENINGEN

Sök stipendium 2016

Har du författat vetenskapliga texter som kopieras för undervisningsändamål på högskolenivå? Då kan du ansöka om stipendium på 30 000 kronor. Sista ansökningsdag 30 september 2016.

Sök projektbidrag 2016

Planerar du att genomföra något projekt som i vid mening kan underlätta eller stimulera kommunikationen mellan forskare och allmänhet? Då kan du ansöka om projektbidrag på 25 000–100 000 kronor. Sista ansökningsdag 30 september 2016.
Siv_Stromquist2

Lars Salvius-priset 2016

Lars Salvius-priset för 2016 på 100 000 kr har tilldelats Siv Strömquist, docent vid Uppsala universitet, institutionen för nordiska språk.
Salvius_1904978322

Om Lars Salvius-föreningen

Lars Salvius-föreningen delar ut projektbidrag och stipendier till författare och utgivare. Föreningen delar också ut ett årligt pris.
Blue_line_l_01_cm2
#inlineditbutton