FÖRNYA DIN ARBETSPLATSLICENS
  • Välj en eller flera licensnivåer
    En ny arbetsplatslicens började gälla 1 november 2013. Licensen ger rätt att kopiera och dela svenska och utländska verk digitalt och analogt på jobbet. Om din verksamhet har licens sedan tidigare hos Bonus Copyright kan den enkelt förnyas.
ÅRSREDOVISNING 2013
  • 191 miljoner till rättighetshavarna 2013
    Ersättningarna för den licensierade kopieringen 2013 blev rekordstor. Den totala inkasseringen ökade till 198,2 Mkr (193,4). Huvuddelen av ersättningarna, som delvis är periodiserade, kommer från undervisningsavtal.
Facebook
Twitter
Google
Epost
Lars Salvius-föreningen

Lars Salvius-priset 2013/2014

Det årliga Lars Salvius-priset är på 100 000 kronor och delas ut till enskild person eller till personer eller organisation/institution som gjort betydande och framstående insatser inom vetenskaplig och populärvetenskaplig kommunikation. Priset är skattefritt för mottagaren.
Test2

Sök stipendier 2014

Lars Salvius-föreningen utlyser varje år stipendier till vetenskapliga och populärvetenskapliga författare, översättare och utgivare, vars verk använts, främst kopierats, vid högskolor och universitet.
LOGO_Salvius3

Sök projektbidrag 2014

Lars Salvius-föreningen utlyser varje år projektbidrag till juridiska och fysiska personer vars verk använts. Projektbidrag kan sökas av exempelvis utgivare, organisationer och institutioner samt av enskilda författare.
Front_page_arbetsplats3

Arbetsplatslicensen ger anställda* rätt att kopiera och dela skyddat material för intern information och intern utbildning. Som licenstagare behöver man inte på förhand veta ur vilka verk eller hur ofta man vill kunna använda material.
UPPHOVSRÄTT
Avtalslicens_startsida__207_x_4

Använd verk från hela världen

Avtalslicenssystemet har funnits i upphovsrättslagen sedan 60-talet och löser på ett praktiskt sätt rättighetsklareringsfrågan då man som licenstagare behöver kunna använda en stor mängd skyddade verk eller prestationer.
207_x_207_ide

Upphovsrätten ger upphovsmannen lön

Upphovsrätten är grundläggande för att författare, konstnärer, fotografer, kompositörer och andra upphovsmän ska få betalt för sitt arbete.
207_x_207_musklick_2631955726_2763129071_3623632788

Upphovsrätten gäller även på internet

Oavsett hur enkelt det än är att ladda ner från internet eller dela det man hittar behövs många gånger tillstånd från rättighetshavarna för att t.ex. få kopiera och dela med sig på jobbet eller i undervisningssammanhang.
#inlineditbutton