BONUS_18968013
LÄR MER OM UPPHOVSRÄTT
70_x70

Vad betyder ©?

Copyright notice-symbolen © ser man ofta men vad säger den egentligen?
Webb2

Upphovsrätt även på webben

Mycket av det som publiceras på webben skyddas av upphovsrätt. Därför behövs licens för att ladda ner, skriva ut eller dela på jobbet och för undervisning.
207_x_207_ide

Upphovsrätt – ett sätt att få betalt

Upphovsrätten är grundläggande för att författare, konstnärer, fotografer, journalister, kompositörer och andra upphovsmän ska få betalt för sitt arbete.
170_x170

Vad då avtalslicens?

Avtalslicens gör att upphovsmännens, förlagens och utgivarnas rättigheter kan licensieras samtidigt i ett enda avtal. På så vis det blir enkelt att få tillstånd att kopiera och dela verk från hela världen.
Blue_line_l_01_cm2
SIFO STUDIER VISAR
Workplace_2_4086447480

Vi kopierar en hel del på jobbet

När man plockar text och bild från nätet eller drar några kopiesidor ur en bok är det lätt att förbise att det handlar om upphovsrätt.
SKOLKOPIERINGSAVTALET
533__x_200_GRU2

Skolor & förskolor

Skolkopieringsavtalet ger lärare, pedagoger, elever och barn möjlighet att kopiera och dela texter, bilder och noter för undervisning. Läs mer om vad som gäller i skolan och förskolan.
Blue_line_l_01_cm2
AVTAL FÖR HÖGSKOLOR & UNIVERSITET
Hogskoleavtalet_nya_533_x_3

Högskolor & universitet

Alla högskolor och universitet i Sverige har avtal med Bonus Copyright Access. Högskoleavtalet ger lärare och studenter rätt att kopiera och dela skyddat material från bl.a. webben, vetenskapliga publikationer, tidningar, tidskrifter, fackböcker etc.
Blue_line_l_01_cm2
ARBETSPLATSLICENS
Arbetsplats2

Licens för arbetsplatser

Arbetsplatslicensen är ett förhandstillstånd som ger anställda rätt att använda skyddat material från bl.a. webben, digitala publikationer, press, läromedel, fackböcker och vetenskapliga publikationer. Med licens kan materialet kopieras och delas lagligt med kolleger på jobbet och användas internt inom verksamheten.
Facebook
Twitter
Google
Epost
Blue_line_l_01_cm
INTERNATIONELLT
Internationel4

Avtal med andra länder

Varje år fördelar Bonus Copyright Access betydande belopp inte bara till svenska rättighetshavare utan också till företrädare för upphovsmän, förläggare och utgivare i andra länder.
IFRRO

Gränsöverskridande samarbete inom IFRRO

Bonus Copyright Access är medlem i International Federation of Reproduction Rights Organisations. IFRRO arbetar gränsöverskridande för att den lagliga användningen av text- och bildbaserade verk ska öka.
Copyright_link3

Internationell upphovsrätt

Här hittar du information om internationell upphovsrätt med särskilt fokus på text- och bildområdet.
Blue_line_l_01_cm2
BCA

En upphovsrättsorganisation utan vinstintresse

I Bonus Copyright Access samarbetar 15 organisationer från litteratur-, press-, bild- och notområdet. På så vis kan upphovsmännens, förlagens och utgivarnas rättigheter licensieras samordnat till skolor, företag, myndigheter och organisationer. Bonus bildades 1973.
Blue_line_l_01_cm
LARS SALVIUS-FÖRENINGEN

Sök stipendium 2015

Är du författare, översättare eller utgivare av vetenskapliga och populärvetenskapliga texter som använts, företrädesvis kopierats, vid universitet och högskolor? Då kan du ansöka om stipendium.
Salvius_1904978322

Om Lars Salvius-föreningen

Lars Salvius-föreningen delar ut projektbidrag och stipendier till författare och utgivare. Föreningen delar också ut ett årligt pris.

Sök projektbidrag 2015

Planerar du att genomföra något projekt som i vid mening kan underlätta eller stimulera kommunikationen mellan forskare och allmänhet? Då kan du ansöka om projektbidrag.
Lars_Salvius-priset_Nina_Bjork4

Lars Salvius-priset 2013/2014

Lars Salvius-priset för 2013/2014 tilldelades Nina Björk författare, kulturskribent och filosofie doktor i litteraturvetenskap vid Göteborgs universitet.
#inlineditbutton