MUSIK- OCH KULTURSKOLEAVTALET
ARBETSPLATSLICENSEN
  • Förnya din arbetsplatslicens
    I dagarna har din verksamhet fått ett utskick från oss om att förnya verksamhetens arbetsplatslicens. Det finns tre licensalternativ att välja mellan.
ÅRSREDOVISNING 2013
  • 191 miljoner till rättighetshavarna 2013
    Ersättningarna för den licensierade kopieringen 2013 blev rekordstor. Den totala inkasseringen ökade till 198,2 Mkr (193,4). Huvuddelen av ersättningarna, som delvis är periodiserade, kommer från undervisningsavtal.
Facebook
Twitter
Google
Epost
Lars Salvius-föreningen
Test2

Sök stipendier 2015

Har du författat vetenskapliga texter som kopieras för undervisningsändamål på högskolenivå? Då kan du ansöka om stipendium på 30 000 kronor. Sista ansökningsdag är den 30 september 2015.
LOGO_Salvius3

Sök projektbidrag 2015

Planerar du att genomföra något projekt som i vid mening kan underlätta eller stimulera kommunikationen mellan forskare och allmänhet? Då kan du ansöka om projektbidrag på 25 000–100 000 kronor. Sista ansökningsdag är den 30 september 2015.

Lars Salvius-priset 2013/2014

Det årliga Lars Salvius-priset är på 100 000 kronor och delas ut till enskild person eller till personer eller organisation/institution som gjort betydande och framstående insatser inom vetenskaplig och populärvetenskaplig kommunikation. Priset är skattefritt för mottagaren.
Front_page_arbetsplats3

Det ska vara enkelt för anställda att kunna kopiera och dela lagligt på jobbet. Att ladda ner, skriva ut, skanna, fotokopiera och dela skyddat material som andra har publicerat förutsätter licens när det görs i tjänsten.
UPPHOVSRÄTT
Avtalslicens_startsida__207_x_4

Använd verk från hela världen

Avtalslicenssystemet har funnits i upphovsrättslagen sedan 60-talet och löser på ett praktiskt sätt rättighetsklareringsfrågan då man som licenstagare behöver kunna använda en stor mängd skyddade verk eller prestationer.
207_x_207_ide

Upphovsrätten ger upphovsmannen lön

Upphovsrätten är grundläggande för att författare, konstnärer, fotografer, kompositörer och andra upphovsmän ska få betalt för sitt arbete.
207_x_207_musklick_2631955726_2763129071_3623632788

Upphovsrätten gäller även på internet

Oavsett hur enkelt det än är att ladda ner från internet eller dela det man hittar behövs många gånger tillstånd från rättighetshavarna för att t.ex. få kopiera och dela med sig på jobbet eller i undervisningssammanhang.
#inlineditbutton