BONUS_18968013
LÄR MER OM UPPHOVSRÄTT
70_x70

Vad betyder ©?

Copyright notice-symbolen © ser man ofta men vad säger den egentligen?
Webb2

Upphovsrätt även på webben

Mycket av det som publiceras på webben skyddas av upphovsrätt. Därför behövs licens för att ladda ner, skriva ut eller dela på jobbet och för undervisning.
170_x170

Vad då avtalslicens?

Avtalslicens är regler i upphovsrättslagen som underlättar licensiering av rättigheter. Syftet är att det ska vara lätt att få tillstånd samtidigt som den som äger upphovsrätten ska få ersättning.
Blue_line_l_01_cm2
BCA

En upphovsrättsorganisation utan vinstintresse

Bonus Copyright Access har skapats av rättighetshavarna på litteratur-, press-, bild- och notområdet. På deras uppdrag licensierar vi samordnat upphovsmäns, förlags och utgivares rättigheter till skolor, företag, myndigheter och organisationer. Bonus bildades 1973.
SKOLKOPIERINGSAVTALET
533__x_200_GRU2

För grund- och gymnasieskolor

Lärare, pedagoger, elever och barn behöver kunna kopiera och dela texter, bilder och noter för undervisning. Här kan du läsa mer om vad som gäller i skolan och förskolan.
Blue_line_l_01_cm2
AVTAL FÖR HÖGSKOLOR & UNIVERSITET
Hogskoleavtalet_nya_533_x_3

För högskolor och universitet

Alla högskolor och universitet i Sverige har avtal med Bonus Copyright Access. Skyddat material från bl.a. webben, vetenskapliga publikationer, tidningar, tidskrifter, fackböcker etc. får kopieras och delas för undervisning.
Blue_line_l_01_cm2
ARBETSPLATSLICENS
Arbetsplats2

För arbetsplatser

Att man som anställd ska kunna kopiera och dela bilder och texter lagligt från webben, facklitteratur, tidningar etc., utan att behöva fundera över om man får eller vad man får använda i tjänsten, är en självklarhet för de flesta anställda. Men att kopiera och dela lagligt på jobbet förutsätter licens. Bonus Copyright Access har rättighetshavarnas uppdrag att sköta licensieringen till myndigheter, företag och andra organisationer.
INTERNATIONELLT
Internationel4

Avtal med andra länder

Varje år fördelar Bonus Copyright Access betydande belopp inte bara till svenska rättighetshavare utan också till företrädare för upphovsmän, förläggare och utgivare i andra länder.
IFRRO

Gränsöverskridande samarbete inom IFRRO

Bonus Copyright Access är medlem i IFRRO – International Federation of Reproduction Rights Organisations. IFRRO arbetar gränsöverskridande för att den lagliga användningen av text- och bildbaserade verk ska öka.
Copyright_link3

Internationell upphovsrätt

Här hittar du information om internationell upphovsrätt med särskilt fokus på text- och bildområdet.
Blue_line_l_01_cm2
Facebook
Twitter
Google
Epost
Blue_line_l_01_cm
SIFO STUDIER VISAR
Workplace_2_4086447480

Vi kopierar en hel del på jobbet

Genom våra Sifo-studier vet vi att anställda både förväntar sig kunna och normalt behöver ha möjlighet att i viss omfattning använda svenskt och utländskt publicerat material i tjänsten.
Blue_line_l_01_cm
LARS SALVIUS-FÖRENINGEN
Salvius

Sök stipendium 2015

Ansökan om stipendium från Lars Salvius-föreningen inlämnas i sex exemplar. Ansökan ska vara maskinskriven.

Sök projektbidrag 2015

Planerar du att genomföra något projekt som i vid mening kan underlätta eller stimulera kommunikationen mellan forskare och allmänhet? Då kan du ansöka om projektbidrag.
Lars_Salvius-priset_Nina_Bjork4

Lars Salvius-priset 2013/2014

Lars Salvius-priset för 2013/2014 tilldelades Nina Björk författare, kulturskribent och filosofie doktor i litteraturvetenskap vid Göteborgs universitet.
#inlineditbutton