159446831_low_rubrik

Nu kan företag och andra verksamheter teckna en arbetsplatslicens som ger rätt att kopiera och dela upphovsrättsskyddat material även digitalt för intern information och intern utbildning. Den nya licensen ger rätt att kopiera texter och bilder på jobbet genom att exempelvis ladda ner, skriva ut, skanna, fotokopiera, kopiera för interna presentationer samt spara digitala kopior, t.ex. på internt nätverk och USB. Den nya licensen ger också rätt att dela kopierade texter och bilder på jobbet genom att exempelvis lägga upp och dela på internt nätverk, göra mejlutskick inom verksamheten, projicera texter och bilder, sprida papperskopior internt.
Avtalslicens_startsida__207_x_4

Verk från hela världen

Ibland finns behov av att kunna använda svenska och utländska verk från olika upphovsmän utan att man på förhand vet exakt vilka verk som kan bli aktuella. Med reglerna om avtalslicens i upphovsrättslagen kan sådan användning licensieras.
207_x_207_paragraf

Respektera ideella rätten

Upphovsmannen har förutom ekonomisk rätt även en så kallad ideell rätt till sitt verk. Den innebär bland annat att upphovsmannen har rätt att bli namngiven när verket används och har rätt att slippa utsättas för att någon gör kränkande ändringar i verket.
207_x_207_ide

Upphovsrätt ger betalt

Upphovsrätten är grundläggande för att författare, konstnärer, fotografer, kompositörer och andra upphovsmän ska få betalt för sitt arbete. I upphovsrättslagen finns bestämmelser om vad som krävs för att något ska vara skyddat av upphovsrätt.
KOPIERINGSLICENSER
UTBILDNING

UTBILDNING

Rättighetshavarnas tillstånd behövs för att lärare och elever ska kunna kopiera och dela material som skyddas av upphovsrätts för sin undervisning.
ARBETSPLATS

ARBETSPLATS

Arbetsplatslicensen ger möjlighet för verksamheter att använda skyddade texter och bilder både digitalt och analogt för intern information och intern utbildning.
TROSSAMFUND

TROSSAMFUND

Bonus Copyright Access licensierar kopiering av noter och sångtexter för gudstjänst, pastoralundervisning och konfirmationsundervisning inom trossamfund.
AKTUELLT
  • Nytt skolkopieringsavtal
    Ett nytt skolkopieringsavtal har trätt ikraft 2014. Några av nyheterna är att förskolor, Yh-utbildning och distansundervisning inom Sverige omfattas. Reglerna för hur man får dela material är generösare och ändrade regler gäller för kopiering av noter och sångtexter m.m.
  • Nytt högskoleavtal
    Ett nytt högskoleavtal har förhandlats fram mellan Bonus Copyright Access och SUHF (Sveriges universitets- och högskoleförbund). Det nya avtalet som gäller från vårterminen 2014 ger väsentligt utökade möjligheter att kopiera och dela digitalt. Det nya avtalet omfattar även studenter.
  • Friskolor tecknar egna avtal
    Varje friskola tecknar själv kopieringsavtal med Bonus Copyright Access. För friskolor som har en och samma huvudman kan centralt avtal tecknas för samtliga skolor.
Facebook
Twitter
Google
Epost
Lars Salvius-föreningen

Lars Salvius-priset 2013/2014

Lars Salvius-priset för 2013/2014 har tilldelats Nina Björk författare, kulturskribent och filosofie doktor i litteraturvetenskap vid Göteborgs universitet.
Test2

Sök stipendier 2014

Lars Salvius-föreningen utlyser varje år stipendier till vetenskapliga och populärvetenskapliga författare, översättare och utgivare, vars verk använts, främst kopierats, vid högskolor och universitet.
LOGO_Salvius3

Sök projektbidrag 2014

Lars Salvius-föreningen utlyser varje år projektbidrag till juridiska och fysiska personer vars verk använts. Projektbidrag kan sökas av exempelvis utgivare, organisationer och institutioner samt av enskilda författare.
#inlineditbutton