MUSIK- OCH KULTURSKOLEAVTALET
  • Välj avtal för din kommun
    Din kommun kommer inom kort få ett utskick från Bonus Copyright Access eftersom det nu är dags att välja musik- och kulturskoleavtal för läsåret 2014/2015. Det finns två olika avtal att välja mellan.
ARBETSPLATSLICENSEN
  • Förnya din arbetsplatslicens
    I dagarna har din verksamhet fått ett utskick av oss. Arbetsplatslicensen är ett praktiskt förhandstillstånd som ger rätt att använda svenskt och utländskt material från webben, facklitteratur, tidskrifter etc. Helt nya regler började gälla 1 november 2013 som berör din verksamhet.
ÅRSREDOVISNING 2013
  • 191 miljoner till rättighetshavarna 2013
    Ersättningarna för den licensierade kopieringen 2013 blev rekordstor. Den totala inkasseringen ökade till 198,2 Mkr (193,4). Huvuddelen av ersättningarna, som delvis är periodiserade, kommer från undervisningsavtal.
Facebook
Twitter
Google
Epost
Lars Salvius-föreningen

Lars Salvius-priset 2013/2014

Det årliga Lars Salvius-priset är på 100 000 kronor och delas ut till enskild person eller till personer eller organisation/institution som gjort betydande och framstående insatser inom vetenskaplig och populärvetenskaplig kommunikation. Priset är skattefritt för mottagaren.
Test2

Sök stipendier 2014

Lars Salvius-föreningen utlyser varje år stipendier till vetenskapliga och populärvetenskapliga författare, översättare och utgivare, vars verk använts, främst kopierats, vid högskolor och universitet.
LOGO_Salvius3

Sök projektbidrag 2014

Lars Salvius-föreningen utlyser varje år projektbidrag till juridiska och fysiska personer vars verk använts. Projektbidrag kan sökas av exempelvis utgivare, organisationer och institutioner samt av enskilda författare.
Front_page_arbetsplats3

Vi kopierar en hel del på jobbet utan att tänka på det. Det är en självklarhet för de flesta anställda att kunna ta material från webben, facklitteratur, tidningar etc. Lika självklart är det att kunna dela materialet med kollegor eller använda det på möten eller för intern utbildning. Utan avtal är sådan användning inte tillåten.
UPPHOVSRÄTT
Avtalslicens_startsida__207_x_4

Använd verk från hela världen

Avtalslicenssystemet har funnits i upphovsrättslagen sedan 60-talet och löser på ett praktiskt sätt rättighetsklareringsfrågan då man som licenstagare behöver kunna använda en stor mängd skyddade verk eller prestationer.
207_x_207_ide

Upphovsrätten ger upphovsmannen lön

Upphovsrätten är grundläggande för att författare, konstnärer, fotografer, kompositörer och andra upphovsmän ska få betalt för sitt arbete.
207_x_207_musklick_2631955726_2763129071_3623632788

Upphovsrätten gäller även på internet

Oavsett hur enkelt det än är att ladda ner från internet eller dela det man hittar behövs många gånger tillstånd från rättighetshavarna för att t.ex. få kopiera och dela med sig på jobbet eller i undervisningssammanhang.
#inlineditbutton