BONUS_18968013
SKOLKOPIERINGSAVTALET
533__x_200_GRU

Skola & förskola

Det ska vara enkelt för lärare, elever och barn att kunna kopiera och dela copyrightskyddat material lagligt i skolan och förskolan. Skolkopieringsavtalet är ett förhandstillstånd att kopiera och dela för undervisning och pedagogisk verksamhet.
HÖGSKOLEAVTALET
Hogskola_front2

Högskola & universitet

Alla högskolor och universitet i Sverige har avtal med Bonus Copyright Access. Högskoleavtalet ger lärare och studenter rätt att kopiera och dela skyddat material från bl.a. webben, vetenskapliga publikationer, tidningar, tidskrifter, fackböcker etc.
Kontaktperson för Högskoleavtalet
ARBETSPLATSLICENS
Arbetsplats2

Arbetsplatser

Arbetsplatslicensen skapar förutsättning för laglig kopiering och delning på jobbet. Anställda förväntar sig kunna, och behöver normalt ha möjlighet, att i viss omfattning använda svenskt och utländskt publicerat material i tjänsten.
TECKNA ARBETSPLATSLICENS

Vilken licensnivå passar oss?

De flesta verksamheter bör teckna arbetsplatslicens för flertalet anställda som på något sätt har tillgång till dator eller som tar del av annan kopierad information.
Blue_line_l_01_cm2
AKTUELLT

Utredning om kollektiv rättighetsförvaltning

Den av regeringen tillsatta utredningen om kollektiv rättighetsförvaltning på upphovsrätts-området har överlämnat sitt betänkande (SOU 2015:47) till justitiedepartementet. Bonus Copyright Access är en av remissinstanserna.
OM OSS

En upphovsrättsorganisation utan vinstintresse

Bonus Copyright Access har ett uppdrag direkt från rättighetshavarnas 15 organisationer på text-, bild- och notområdet. På så vis kan organisa-tioner, företag, myndigheter, skolor och universitet på ett enkelt sätt få licens från upphovsmän, förlag och utgivare samordnat.
Arsredovisning_2014_Bonus_Copyright_Access_457286850

Drygt 195 miljoner till rättighetshavarna

2014 delades drygt 195 miljoner kronor ut till rättighetshavarna i ersättning för kopiering och delning av copyrightskyddat material.
LÄR MER OM UPPHOVSRÄTT

Upphovsrätt – ett sätt att få betalt

Upphovsrätten är grundläggande för att författare, konstnärer, fotografer, journalister, kompositörer och andra upphovsmän ska få betalt för sitt arbete.
70_x70

Vad betyder ©?

Copyright notice-symbolen © ser man ofta, men vad innebär den egentligen?

Det som ligger på webben skyddas också

Mycket av det som publiceras på webben skyddas av upphovsrätt. Därför behövs licens för att ladda ner, skriva ut eller dela på jobbet och för undervisning.
INTERNATIONELLT
Internationel4

Avtal med andra länder

Varje år fördelar Bonus Copyright Access betydande belopp inte bara till svenska rättighetshavare utan också till företrädare för upphovsmän, förläggare och utgivare i andra länder.
IFRRO

Gränsöverskridande samarbete inom IFRRO

Bonus Copyright Access är medlem i International Federation of Reproduction Rights Organisations. IFRRO arbetar gränsöver-skridande för att den lagliga användningen av text- och bildbaserade verk ska öka.
Copyright_link3

Internationell upphovsrätt

Här hittar du information om internationell upphovsrätt med särskilt fokus på text- och bildområdet.
Blue_line_l_01_cm
LARS SALVIUS-FÖRENINGEN

Sök stipendium 2016

Har du författat vetenskapliga texter som kopieras för undervisningsändamål på högskolenivå? Då kan du ansöka om stipendium på 30 000 kronor. Sista ansökningsdag 30 september 2016.

Sök projektbidrag 2016

Planerar du att genomföra något projekt som i vid mening kan underlätta eller stimulera kommunikationen mellan forskare och allmänhet? Då kan du ansöka om projektbidrag på 25 000–100 000 kronor. Sista ansökningsdag 30 september 2016.
Agnes_Wold_2

Lars Salvius-priset 2015

Lars Salvius-priset för 2015 på 100 000 kr har tilldelats Agnes Wold, överläkare och professor i klinisk bakteriologi vid Göteborgs universitet.
Salvius_1904978322

Om Lars Salvius-föreningen

Lars Salvius-föreningen delar ut projektbidrag och stipendier till författare och utgivare. Föreningen delar också ut ett årligt pris.
#inlineditbutton