5-bildsbanner_2013-09-5
Internationell samverkan
Senast uppdaterad: 2014-06-17

Bonus Copyright Access är medlem i IFRRO (International Federation of Reproduction Rights Organisations) – en internationell samverkansorganisation med 141 medlemmar från 77 länder.

IFRRO – International Federation of Reproduction Rights Organisations

IFRRO arbetar för att den lagliga användningen av text- och bildbaserade verk ska öka. Genom att främja en effektiv kollektiv licensiering av rättigheter minskar risken för att verk kopieras olagligt.
IFRRO har sitt säte i Bryssel, men är verksam i alla världsdelar, dels genom regionkommittéer och arbetsgrupper, dels genom strategiska och policymässiga samarbeten med bland annat WIPO (World Intellectual Property Organization), CISAC (International Confederation of Authors and Composers Societies) och IFLA (International Federation of Library Associations).

#inlineditbutton