Friskolor2
Kopiera och dela skyddat material inom friskola
Senast uppdaterad: 19 mars

Bonus Copyright Access och Friskolornas riksförbund har en överens-kommelse som innebär att friskolor tecknar avtal på samma villkor som de kommunala grund- och gymnasieskolorna. Avtalet omfattar även förskolor och Yh-utbildning.

Friskolan ansvara för att avtal tecknas

Varje friskola ansvarar för att avtal tecknas med Bonus Copyright Access. För friskolor som har en och samma huvudman kan centralt avtal tecknas för samtliga skolor.
Hur mycket?

Lärare och elever får kopiera och dela

Har Skolkopieringsavtal tecknats får lärare och elever rätt att kopiera och dela offentliggjorda svenska och utländska verk. Material får plockas från t.ex. webben, digitala publikationer, press, läromedel, fackböcker, vetenskapliga tidskrifter eller annan litteratur.

Kopiera och dela digitalt och analogt

Lärare och elever får kopiera och dela digitalt och analogt genom att:
 • Ladda ner
 • Fotografera
 • Skanna
 • Skriva ut
 • Fotokopiera
 • Spara digitalt, t.ex. på skolans slutna nätverk, på USB etc.
 • Dela kopior på skolans slutna nätverk, via mejl etc.
 • Lägga kopierat material i presentationer, t.ex. PowerPoint
 • Spara och dela digitala presentationer på skolans slutna nätverk, via mejl etc.
 • Projicera och visa på skärm
 • Dela ut papperskopior
Filer
Teckna avtal
BCA
Har uppdraget att licensiera
Uppdraget kommer från 15 organisationer på text-, bild-, not- och pressområdet.
#inlineditbutton