533_x_200_friskola
Kopiera och använda skyddat material inom friskola
Senast uppdaterad: 12 mars

Bonus Copyright Access och Friskolornas riksförbund har en överenskommelse som innebär att friskolor tecknar avtal på samma villkor som de kommunala grund- och gymnasieskolorna.

Kopiera och dela skyddat material för undervisning

Med kopieringsavtal från Bonus Copyright Access kan lärare och elever på friskolor kopiera och dela upphovsrättsligt skyddat material ur offentliggjorda svenska och utländska verk, exempelvis böcker, läromedel, dagstidningar, veckotidningar, tidskrifter, digitala publikationer med mera.
Varje friskola tecknar själv avtal med Bonus Copyright Access. För friskolor som har en och samma huvudman kan centralt avtal tecknas för samtliga skolor.

Lärare och elever får kopiera och dela

Lärare och elever får kopiera och dela digitalt och analogt genom att:
  • Ladda ner
  • Skanna
  • Skriva ut
  • Fotokopiera
  • Spara digitalt, t.ex. på skolans slutna nätverk, USB etc.
  • Dela kopior på skolans slutna nätverk, via e-post etc.
  • Lägga kopierat material i presentationer som PowerPoint, Keynote, Prezi
  • Spara och dela digitala presentationer på skolans slutna nätverk, via e-post etc.
  • Projicera och visa på skärm
  • Dela ut papperskopior

Förskolor och Yh-utbildning

Det nya Skolkopieringsavtalet omfattar inte bara grund- och gymnasieskolor utan även sådan kopiering och användning av skyddat material som görs i den pedagogiska verksamheten på förskolor och inom Yh-utbildning.

Hur mycket kostar det?

Priset i Friskoleavtalet – det vill säga hur stor ersättning som ska betalas till rättighetshavarna (upphovsmän, förlag och utgivare) för friskolornas lärares och elevers kopiering och användning av skyddat material under läsåret – är samma som för de kommunala skolorna. Priset bestäms i förhandling mellan Bonus Copyright Access och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

Två olika priser för läsåret 2013/2014

Med anledning av att upphovsrättslagstiftningen ändrades under hösten 2013 kom Skolkopieringsavtalet att förlängas på oförändrade villkor fram till 31 december 2013. Från och med vårterminen 2014 gäller nya villkor och nya priser. Därmed kommer faktureringen för läsåret 2013/2014 ha två olika priser.
Ersättning för HT 2013 erläggs med halva det belopp per elevkategori som enligt interimsavtalet mellan friskolorna och Bonus Copyright Access överenskommits för läsåret 2012/2013. Ersättning för VT 2014 erläggs med halva det belopp per elevkategori som gäller för läsåret 2014/2015.

Elevstatistik

Elevstatistik från Statistiska Centralbyrån (SCB) ligger till grund för hur stort belopp som ska betalas i kopieringsersättning för respektive period.
För förskola och asylsökande elever används statistik från Skolverkets statistikdatabas, Jämförelsetal om förskoleverksamhet 2011 samt Jämförelsetal grundskola asylsökande elever 2011.
För Yh-utbildning används Myndigheten för yrkeshögskolans statistikdatabas, Utbetalda års-platser 2011.
Pris per elev/barn läsåret 2014/2015
Förskola 7 kr
Förskoleklass 13 kr
Grundskola 68 kr
Gymnasium 149 kr
Yh-utbildning 111:75 kr
6 % moms tillkommer
Pris för Yh-utbildning avser pris per årsplats
För VT 2014 erläggs halva det belopp per elevkategori som gäller för hela läsåret 2014/2015
Pris per elev läsåret 2012/2013
Förskoleklass 11:78 kr
Grundskola och grundsärskola 62:97 kr
Grundläggande Komvux och SFI 62:97 kr
Gymnasium och gymnasiesärskola 145:26 kr
Gymnasial Komvux och påbyggnadsutbildn. 145:26 kr
6 % HT 20134 er moms tillkommer
För HT 2013 erläggs halva det belopp per elevkategori som gäller för hela läsåret 2012/2013
Kopieringsregler
Teckna avtal
Filer
#inlineditbutton