Friskolor2
Kopiera och dela skyddat material inom friskola
Senast uppdaterad: 26 maj

Bonus Copyright Access och Friskolornas riksförbund har en överens-kommelse som innebär att friskolor tecknar avtal på samma villkor som kommun, landsting och region.
Avtalet omfattar:
 • Förskola
 • Förskoleklass
 • Grund- och gymnasieskola eller motsvarande
 • Yh-utbildning eller motsvarande

Friskolan ansvarar för att avtal tecknas

Varje friskola ansvarar för att avtal tecknas med Bonus Copyright Access. För friskolor som har en och samma huvudman kan centralt avtal tecknas för samtliga skolor.

Kopiera och dela digitalt och analogt

Skolkopieringsavtalet ger lärare och elever möjlighet att kopiera och dela copyrightskyddat material digitalt och analogt genom att:
 • Ladda ner
 • Fota
 • Skanna
 • Skriva ut
 • Kopiera i kopiator
 • Lägga in i digitala presentationer
 • Spara kopierat copyrightskyddat material digitalt, t.ex. på skolans slutna nätverk, på USB etc.
 • Dela materialet på skolans slutna nätverk, via mejl etc.
 • Projicera och visa på skärm
 • Dela ut papperskopior

Kopiera och dela från en världsrepertoar

När Skolkopieringsavtal för friskolor har tecknats kan lärare och elever plocka material från t.ex. webben, digitala publikationer, press, läromedel, fackböcker, vetenskapliga tidskrifter eller från annat publicerat material.
Avtalet ger rätt att kopiera och dela ur såväl svenska som utländska offentliggjorda verk.
Hur mycket?
Filer
BCA
Har uppdraget att licensiera
Uppdraget kommer från 15 organisationer på text-, bild-, not- och pressområdet.
Teckna avtal
#inlineditbutton