Friskola
Kopiera och använda skyddat material inom friskola
Senast uppdaterad: 21 januari

Bonus Copyright Access och Friskolornas riksförbund har en överenskommelse som innebär att friskolor tecknar avtal på samma villkor som de kommunala grund- och gymnasieskolorna. Avtalet omfattar även förskolor och Yh-utbildning.

Kopiera och dela skyddat material för undervisning

Med kopieringsavtal från Bonus Copyright Access kan lärare och elever på friskolor kopiera och dela upphovsrättsligt skyddat material ur offentliggjorda svenska och utländska verk, exempelvis böcker, läromedel, dagstidningar, veckotidningar, tidskrifter, digitala publikationer med mera.
Varje friskola tecknar själv avtal med Bonus Copyright Access. För friskolor som har en och samma huvudman kan centralt avtal tecknas för samtliga skolor.

Lärare och elever får kopiera och dela

Lärare och elever får kopiera och dela digitalt och analogt genom att:
  • Ladda ner
  • Skanna
  • Skriva ut
  • Fotokopiera
  • Spara digitalt, t.ex. på skolans slutna nätverk, på USB etc.
  • Dela kopior på skolans slutna nätverk, via e-post etc.
  • Lägga kopierat material i presentationer, t.ex. PowerPoint
  • Spara och dela digitala presentationer på skolans slutna nätverk, via e-post etc.
  • Projicera och visa på skärm
  • Dela ut papperskopior
Kopieringsregler
Filer
Teckna avtal
Vad är Bonus Copyright?
#inlineditbutton