Adult_education2
Kopiering inom studiecirkelverksamhet
Senast uppdaterad: 2014-04-11

För att möta cirkelledares behov av att kunna göra kompletterande kopiering inom studieverksamheten har såväl Folkbildningsförbundet som SISU Idrottsutbildarna slutit kopieringsavtal med Bonus Copyright Access.
#inlineditbutton