Lars Salvius-priset 2015
Senast uppdaterad: 2015-10-20

Det årliga Lars Salvius-priset är på 100 000 kronor och delas ut till enskild person eller till personer eller organisation/institution som gjort betydande och framstående insatser inom vetenskaplig och populärvetenskaplig kommunikation. Priset är skattefritt för mottagaren.
Var och en har möjlighet att föreslå kandidater till priset. Juryns beslut är hemligt fram till utdelningstillfället.

Agnes Wold fick 2015 års pris

Lars Salvius-priset för 2015, 100 000 kr, har tilldelats Agnes Wold professor i klinisk bakteriologi, Göteborgs universitet.
Priset överlämnades vid Högskolan i Skövde, den 14 oktober 2015.

Juryns motivering 2015 lyder

”Lars Salvius-priset 2015 tilldelas Agnes Wold, överläkare och professor i klinisk bakteriologi vid Göteborgs universitet, för hennes orädda ifrågasättande av invanda föreställningar och vrångbilder om livet i mikro- och makrovärldarna.
Med intelligens och slagfärdighet har hon avslöjat diskrimineringen av kvinnliga akademiker samt medicinska myter och övertron på hälsoråd.
Den normala bakteriefloran blir sig aldrig lik för den som lyssnat på hennes smittande tal!”
I Lars Salvius-föreningens jury för 2015 ingår Solveig Jülich (ordförande), docent och universitetslektor vid Institutionen för idé- och lärdomshistoria, Uppsala universitet, Sven Ove Hansson, professor i filosofi vid KTH, Henrik Höjer, vetenskapsjournalist och redaktör på Forskning & Framsteg, Roger Olsson, miljöjournalist, och Torbjörn Santérus, förläggare Santérus Förlag.

Tidigare pristagare

2013/2014 Nina Björk, författare, kulturskribent och filosofie doktor i litteraturvetenskap vid Göteborgs universitet.
2012 Sverker Sörlin, författare och professor i miljöhistoria vid Kungliga Tekniska Högskolan
2011 Johan Nilsson, upphovsman till Artportalen
2010 P3 Dokumentär SR P3
2009 Professorn i pediatrik, särskilt neonatologi, Hugo Lagercrantz, Karolinska Institutet
2008 Professorn i idé- och lärdomshistoria Karin Johannisson, Uppsala universitet
2007 Professorn i teoretisk astrofysik Bengt Gustafsson, Uppsala universitet
2006 Priset delades lika mellan Bert Bolin, prof. em., Meteorologiska institutionen, Stockholms universitet och Christian Azar, prof. i fysisk resursteori, Chalmers.
2005 Tidskriften Forskning & Framsteg
2004 Professorn och islamologen Jan Hjärpe, Lunds universitet
2003 Priset delades lika mellan Catharina Grünbaum, Dagens Nyheter och Lars-Gunnar Andersson, professor i modern svenska
2002 Klas Fresk, vd för Tom Tits experiment, Södertälje
2001 Docent Hans-Uno Bengtsson, Lunds universitet
2000 Professor Gunnar Bjursell, Göteborg, initiativtagare till Vetenskapsfestivalen
1999 Skådespelaren Helge Skoog
1998 Vetenskapsjournalisten Solveig Ståhl, Lunds universitet
1997 Tecknaren Ingemar Franzén, tidningen Ny Teknik
1996 Forskningsinformatörerna och vetenskapsjournalisterna Annagreta Dyring och Eric Dyring
1995 Museichefen och expografen Ann Marie Israelsson, Teknikens Hus i Luleå
1994 Vetenskapsjournalisten Anders Björnsson, medarbetare Svenska Dagbladet, tidigare vid Sveriges Radios vetenskapsredaktion
1993 Professorn och astronomipopulisatören Kerstin Fredga, generaldirektör Rymdstyrelsen
1992 Historikern, författaren och tv-producenten Hans Furuhagen
1991 Lexikonproducenten Sven Lidman, Stockholm (Combi Visuell, Focus, Media och Bonniers Stora Lexikon)
Agnes Wold professor i klinisk bakteriologi vid Göteborgs universitet har tilldelats 2015 års Lars SalviusprisFoto Per Claesson Västgötatidningar
Agnes Wold, professor i klinisk bakteriologi vid Göteborgs universitet, har tilldelats 2015 års Lars Salvius-pris.

Foto: Per Claesson, Västgöta-tidningar
Lars Salvius-föreningen delar även ut stipendier och projektbidrag.
#inlineditbutton