Lars Salvius-priset 2013/2014
Senast uppdaterad: 2 mars

Det årliga Lars Salvius-priset är på 100 000 kronor och delas ut till enskild person eller till personer eller organisation/institution som gjort betydande och framstående insatser inom vetenskaplig och populärvetenskaplig kommunikation. Priset är skattefritt för mottagaren.
Var och en har möjlighet att föreslå kandidater till priset. Juryns beslut är hemligt fram till utdelningstillfället.

Nina Björk fick 2013/2014 år pris

Lars Salvius-priset för 2013/2014, 100 000 kr, har tilldelats Nina Björk författare, kulturskribent och filosofie doktor i litteraturvetenskap vid Göteborgs universitet.
Priset överlämnades vid Tomelilla Kulturhus den 11 mars 2014.

Juryns motivering 2013 lyder

"Lars Salvius-priset 2013–2014 tilldelas författaren och kulturskribenten Nina Björk för hennes mod och förmåga till att ställa de svåra frågorna som berör oss alla. Man behöver inte alltid hålla med för att engageras av hennes skarpsinniga uppgörelse med förväntade könsmönster eller att uppskatta den kvicka kritiken av våra konsumtionsdrömmar. Som få andra förenar hon idéhistorisk förtrogenhet med ett starkt personligt tilltal."
I Lars Salvius-föreningens jury för 2013 ingår Solveig Jülich (ordförande), docent och universitetslektor vid Institutionen för idé-och lärdomshistoria, Uppsala universitet, Anders Bárány, professor em, ledamot av Kungliga Vetenskapsakademien, Jonas Hultkvist, f.d. chefredaktör Läkartidningen, Roger Olsson, miljöjournalist, och Torbjörn Santérus, förläggare Santérus Förlag.

Tidigare pristagare

2012 Sverker Sörlin, författare och professor i miljöhistoria vid Kungliga Tekniska Högskolan
2011 Johan Nilsson, upphovsman till Artportalen
2010 P3 Dokumentär SR P3
2009 Professorn i pediatrik, särskilt neonatologi, Hugo Lagercrantz, Karolinska Institutet
2008 Professorn i idé- och lärdomshistoria Karin Johannisson, Uppsala universitet
2007 Professorn i teoretisk astrofysik Bengt Gustafsson, Uppsala universitet
2006 Priset delades lika mellan Bert Bolin, prof. em., Meteorologiska institutionen, Stockholms universitet och Christian Azar, prof. i fysisk resursteori, Chalmers.
2005 Tidskriften Forskning & Framsteg
2004 Professorn och islamologen Jan Hjärpe, Lunds universitet
2003 Priset delades lika mellan Catharina Grünbaum, Dagens Nyheter och Lars-Gunnar Andersson, professor i modern svenska
2002 Klas Fresk, vd för Tom Tits experiment, Södertälje
2001 Docent Hans-Uno Bengtsson, Lunds universitet
2000 Professor Gunnar Bjursell, Göteborg, initiativtagare till Vetenskapsfestivalen
1999 Skådespelaren Helge Skoog
1998 Vetenskapsjournalisten Solveig Ståhl, Lunds universitet
1997 Tecknaren Ingemar Franzén, tidningen Ny Teknik
1996 Forskningsinformatörerna och vetenskapsjournalisterna Annagreta Dyring och Eric Dyring
1995 Museichefen och expografen Ann Marie Israelsson, Teknikens Hus i Luleå
1994 Vetenskapsjournalisten Anders Björnsson, medarbetare Svenska Dagbladet, tidigare vid Sveriges Radios vetenskapsredaktion
1993 Professorn och astronomipopulisatören Kerstin Fredga, generaldirektör Rymdstyrelsen
1992 Historikern, författaren och tv-producenten Hans Furuhagen
1991 Lexikonproducenten Sven Lidman, Stockholm (Combi Visuell, Focus, Media och Bonniers Stora Lexikon)
Priset överlämnades till Nina Björk av Anders Bárány Foto Ulla Lundmark
Priset överlämnades till Nina Björk av Anders Bárány.
Foto: Ulla Lundmark
Lars Salvius-föreningen delar även ut stipendier och projektbidrag.
#inlineditbutton