Lars Salvius-priset 2016
Senast uppdaterad: 2016-12-02

Det årliga Lars Salvius-priset är på 100 000 kronor och delas ut till enskild person eller till personer eller organisation/institution som gjort betydande och framstående insatser inom vetenskaplig och populärvetenskaplig kommunikation. Priset är skattefritt för mottagaren. Var och en har möjlighet att föreslå kandidater till priset. Juryns beslut är hemligt fram till utdelningstillfället.
Siv_Stromquist2

Siv Strömquist fick 2016 års pris

Lars Salvius-priset för 2016 på 100 000 kronor har tilldelats Siv Strömquist docent vid Uppsala universitet, institutionen för nordiska språk.
Priset överlämnades i samband med Språkforum 2016 i Stockholm den 11 mars 2016.

Juryns motivering 2016 lyder

”Siv Strömquist förmedlar sin djupa kunskap om språkfrågor till en bred allmänhet på ett intresseväckande och elegant sätt. Hon har på ett kommunikativt sätt lärt oss att kommunicera.”
I Lars Salvius-föreningens jury för 2016 ingår Torbjörn Santérus (ordförande), förläggare Santérus Förlag, Alexandra Borg, FD forskare vid litteraturvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet, Sven Ove Hansson, professor i filosofi vid KTH, Henrik Höjer, vetenskapsjournalist och redaktör på Forskning & Framsteg, och Gunn Johansson, professor emerita vid psykologiska institutionen, Stockholms universitet.

Tidigare pristagare

2015 Agnes Wold, överläkare och professor i klinisk bakteriologi vid Göteborgs universitet.
2013/2014 Nina Björk, författare, kulturskribent och filosofie doktor i litteraturvetenskap vid Göteborgs universitet.
2012 Sverker Sörlin, författare och professor i miljöhistoria vid Kungliga Tekniska Högskolan
2011 Johan Nilsson, upphovsman till Artportalen
2010 P3 Dokumentär SR P3
2009 Professorn i pediatrik, särskilt neonatologi, Hugo Lagercrantz, Karolinska Institutet
2008 Professorn i idé- och lärdomshistoria Karin Johannisson, Uppsala universitet
2007 Professorn i teoretisk astrofysik Bengt Gustafsson, Uppsala universitet
2006 Priset delades lika mellan Bert Bolin, prof. em., Meteorologiska institutionen, Stockholms universitet och Christian Azar, prof. i fysisk resursteori, Chalmers.
2005 Tidskriften Forskning & Framsteg
2004 Professorn och islamologen Jan Hjärpe, Lunds universitet
2003 Priset delades lika mellan Catharina Grünbaum, Dagens Nyheter och Lars-Gunnar Andersson, professor i modern svenska
2002 Klas Fresk, vd för Tom Tits experiment, Södertälje
2001 Docent Hans-Uno Bengtsson, Lunds universitet
2000 Professor Gunnar Bjursell, Göteborg, initiativtagare till Vetenskapsfestivalen
1999 Skådespelaren Helge Skoog
1998 Vetenskapsjournalisten Solveig Ståhl, Lunds universitet
1997 Tecknaren Ingemar Franzén, tidningen Ny Teknik
1996 Forskningsinformatörerna och vetenskapsjournalisterna Annagreta Dyring och Eric Dyring
1995 Museichefen och expografen Ann Marie Israelsson, Teknikens Hus i Luleå
1994 Vetenskapsjournalisten Anders Björnsson, medarbetare Svenska Dagbladet, tidigare vid Sveriges Radios vetenskapsredaktion
1993 Professorn och astronomipopulisatören Kerstin Fredga, generaldirektör Rymdstyrelsen
1992 Historikern, författaren och tv-producenten Hans Furuhagen
1991 Lexikonproducenten Sven Lidman, Stockholm (Combi Visuell, Focus, Media och Bonniers Stora Lexikon)
Siv_Stromquist
Siv Strömquist 2016 års mottagare av Lars Salvius-priset

FOTO: Torbjörn Santérus
Lars Salvius-föreningen delar även ut stipendier och projektbidrag.
#inlineditbutton