Hogskoleavtalet_nya_533_x_3
Kopiera och dela skyddat material inom högskola och universitet
Senast uppdaterad: 10 mars

Högskoleavtalet har förhandlats fram mellan Bonus Copyright Access och SUHF (Sveriges universitets- och högskoleförbund). Samtliga högskolor och universitet i Sverige har avtal med Bonus Copyright Access.

Kopiera och dela upphovsrättsskyddat material för undervisning

Med det nya högskoleavtalet som började gälla 1 januari 2014 har lärare och studenter fått väsentligt förbättrade möjligheter att kopiera och dela upphovsrättsligt skyddat material för undervisning.
Hur mycket?

Lärare och studenter får kopiera och dela

Avtalet ger lärare och studenter rätt att kopiera och dela offentliggjorda svenska och utländska verk. Material får plockas från t.ex. webben, digitala publikationer, press, läromedel, fackböcker, vetenskapliga tidskrifter eller annan litteratur.

Kopiera och dela digitalt och analogt

Lärare och studenter får kopiera och dela digitalt och analogt genom att:
 • Ladda ner
 • Fotografera
 • Skanna
 • Skriva ut
 • Fotokopiera
 • Spara digitalt, t.ex. på lärosätets slutna nätverk, på USB etc.
 • Dela kopior på lärosätets slutna nätverk, via mejl etc.
 • Lägga kopierat material i presentationer, t.ex. PowerPoint
 • Spara och dela digitala presentationer på lärosätets slutna nätverk, via mejl etc.
 • Projicera och visa på skärm
 • Dela ut papperskopior
#inlineditbutton