Hogskoleavtalet_nya_533_x_3
Kopiera och dela skyddat material inom högskola och universitet
Senast uppdaterad: 2014-12-04

Högskoleavtalet har förhandlats fram mellan Bonus Copyright Access och SUHF (Sveriges universitets- och högskoleförbund). Samtliga högskolor och universitet i Sverige har avtal med Bonus Copyright Access.

Kopiera och dela upphovsrättsskyddat material för undervisning

Det nya högskoleavtalet började gälla 1 januari 2014 och innebär helt nya regler för att kopiera och dela upphovsrättsligt skyddat material för undervisning inom universitets- och högskoleområdet. Avtalet innehåller en mängd nyheter, bland annat väsentligt utökade möjligheter att kopiera och dela material digitalt för undervisning. Tidigare hade endast lärare rätt att kopiera, nu omfattas även studenter.

Lärare och studenter får kopiera och dela

Avtalet ger lärare och studenter rätt att kopiera dela upphovsrättsskyddat material ur offentliggjorda svenska och utländska verk, exempelvis böcker, läromedel, dagstidningar, veckotidningar, tidskrifter, digitala publikationer med mera.

Kopiera och dela digitalt och analogt

Lärare och studenter får kopiera och dela digitalt och analogt genom att:
  • Ladda ner
  • Skanna
  • Skriva ut
  • Fotokopiera
  • Spara digitalt, t.ex. på lärosätets slutna nätverk, på USB etc.
  • Dela kopior på lärosätets slutna nätverk, via e-post etc.
  • Lägga kopierat material i presentationer, t.ex. PowerPoint
  • Spara och dela digitala presentationer på lärosätets slutna nätverk, via e-post etc.
  • Projicera och visa på skärm
  • Dela ut papperskopior
Filer
Kopieringsregler
#inlineditbutton