Hogskoleavtalet_nya_533_x_3
Kopiera och dela skyddat material inom högskola och universitet
Senast uppdaterad: 15 april

Högskoleavtalet har förhandlats fram mellan Bonus Copyright Access och SUHF (Sveriges universitets- och högskoleförbund). Samtliga högskolor och universitet i Sverige har avtal med Bonus Copyright Access.
Högskoleavtalet omfattar:
 • Högskoleutbildning
 • Uppdragsutbildning
 • Yh-utbildning
 • Högskoleintroducerande utbildning
 • Behörighetsgivande förutbildning
 • Intern fortbildning av högskolans personal

Lärare och studenter får kopiera och dela

Med det nya högskoleavtalet som började gälla 1 januari 2014 har lärare och studenter fått väsentligt förbättrade möjligheter att kopiera och dela upphovsrättsligt skyddat material för undervisning.
Högskoleavtalet ger lärare och studenter möjlighet att kopiera och dela digitalt och analogt genom att:
 • Ladda ner
 • Fotografera
 • Skanna
 • Skriva ut
 • Fotokopiera
 • Spara digitalt, t.ex. på lärosätets slutna nätverk, på USB etc.
 • Dela kopior på lärosätets slutna nätverk, via mejl etc.
 • Lägga kopierat material i presentationer, t.ex. i PowerPoint
 • Spara och dela digitala presentationer på lärosätets slutna nätverk, via mejl etc.
 • Projicera och visa på skärm
 • Dela ut papperskopior

Kopiera och dela från en världsrepertoar

Avtalet ger lärare och studenter rätt att plocka material från t.ex. webben, digitala publikationer, press, läromedel, fackböcker, vetenskapliga tidskrifter eller från annat publicerat material.
Avtalet ger rätt att kopiera och dela ur såväl svenska som utländska offentliggjorda verk.
Hur mycket?
#inlineditbutton