HÖGSKOLEAVTALET
526642087-cropped

Kopiera och dela rätt - analogt och digitalt

Alla högskolor och universitet i Sverige har avtal med Bonus Copyright Access. Högskoleavtalet ger lärare och studenter rätt att kopiera och dela skyddat material från bl.a. webben, vetenskapliga publikationer, tidningar, tidskrifter, fackböcker etc.
Kontaktperson för Högskoleavtalet
Blue_line_l_01_cm2
SKOLKOPIERINGSAVTALET
GettyImages-533610029-cropped

För undervisning och pedagogisk verksamhet

Det ska vara enkelt för lärare, elever och barn att kunna kopiera och dela copyrightskyddat material lagligt i skolan och förskolan. Skolkopieringsavtalet är ett förhandstillstånd att kopiera och dela för undervisning och pedagogisk verksamhet.
GettyImages-597239200-cropped2
FÖR DIN ARBETSPLATS

Licens från Bonus Copyright Access - ett förhandstillstånd som förenklar

Ibland behöver man skriva ut från webben, ladda ner en pdf, göra ”copy paste” av något till en presentation, skanna ett par sidor, mejla en artikel till en kollega osv. Bonus Copyright Access licens ger laglig rätt att använda en världsrepertoar av bild och text.
TECKNA LICENS

Vilken licensnivå passar din verksamhet?

Det finns tre licensnivåer – nomal, volym och bas. Med årslicens på normalnivå får anställda kopiera och dela från en världsrepertoar, för 50 öre per anställd och dag. Licensen är ett förhandstillstånd att kopiera och dela lagligt inom verksamheten.
OM OSS

Organisation utan vinstintresse

Bonus Copyright Access har ett uppdrag direkt från rättighetshavarnas 14 organisationer på text-, bild- och notområdet. På så vis kan företag, myndigheter, organisationer, skolor och universitet på ett enkelt sätt få en samordnad licens från upphovsmän, förlag och utgivare.

188 miljoner kronor

2016 delades 188 miljoner kronor ut till rättighetshavarna i ersättning för kopiering och delning av copyrightskyddat material.

Ersättningar på olika sätt

Medlemsorganisationerna bestämmer själva hur de ersättningar Bonus Copyright Access inkasserar på organisationernas uppdrag ska nå upphovsmännen, förlagen och utgivarna.
LÄR MER OM UPPHOVSRÄTT

Upphovsmannens ensamrätt

I upphovsrättslagen finns bestämmelser om vad som krävs för att något ska vara skyddat av upphovsrätt och vad upphovsmannens ensamrätt innebär.

Ny lag om kollektiv förvaltning

En ny lag om kollektiv förvaltning av upphovsrätt trädde i kraft den 1 januari 2017. Den nya lagen, Lag (2016:977) om kollektiv förvaltning av upphovsrätt, innehåller ett omfattande regelverk för de kollektiva förvaltningsorganisationernas verksamhet.

Ett sätt att få betalt

Upphovsrätten är grundläggande för att författare, konstnärer, fotografer, journalister, kompositörer och andra upphovsmän ska få betalt för sitt arbete.
Copyright

Myter om upphovsrätt

Det finns många myter och missuppfattningar om upphovsrätt. Läs om några av de vanligaste upphovsrättsliga myterna och testa dina kunskaper.

Upphovsrättsguiden

I den här upphovsrättsguiden får du lots i frågor kring bland annat vilka tillstånd som kan behövas för att exempelvis använda inspelad musik, film, radio och TV i undervisningen eller på ... Läs mer
INTERNATIONELLT

Avtal med andra länder

Avtal med utländska organisationer som företräder olika rättighetshavares intressen reglerar hur ersättningar ska överföras mellan länder för den kopiering och delning som sker i respektive land. I avtalen ges ibland ömsesidiga uppdrag att företräda och licensiera rättigheter.
IFRRO

Gränsöverskridande samarbete

Bonus Copyright Access är medlem i International Federation of Reproduction Rights Organisations. IFRRO arbetar gränsöverskridande för att den lagliga användningen av text- och bildbaserade verk ska öka.
Upphovsrattslicenser_v
LARS SALVIUS-FÖRENINGEN
Torbjorn_Akerstedt_foto_Johan_Nilsson_fixed

Lars Salvius-priset 2017

2017 års Lars Salvius-pris, om 100 000 kr, har tilldelats Torbjörn Åkerstedt - Professor, föreståndare Stockholm Stress Center, vid Stockholms universitet.
Salvius_19049784

Sök projektbidrag 2017

Planerar du att genomföra något projekt som i vid mening kan underlätta eller stimulera kommunikationen mellan forskare och allmänhet? Då kan du ansöka om projektbidrag på 25 000–100 000 k... Läs mer

Sök stipendier 2017

Har du författat vetenskapliga texter som kopieras för undervisningsändamål på högskolenivå? Då kan du ansöka om stipendium.
Blue_banner_original_01_cm2
#inlineditbutton