Bonus Copyright Access - Upphovsrätt för skolor och arbetsplatser

Använder du andras texter, bilder och musiknoter på din skola eller på din arbetsplats?

Upphovsrättsskyddat material får inte kopieras och delas fritt – det känner de allra flesta till. Men det gäller även när materialet bara ska visas eller delas internt, i undervisning eller på en arbetsplats. Att då söka tillstånd hos varje enskild rättighetshavare kan vara mycket svårt. Därför finns upphovsrättslagens regler om avtalslicens som gör det möjligt att licensiera samtliga upphovsrättigheter för detta samlat och på förhand. Det är här vi kan vara till hjälp.

Med ett avtal från Bonus Copyright Access kan skolor, företag, organisationer och myndigheter lagligt kopiera och dela tryckt och digitalt material inom den egna verksamheten.

Därför finns Bonus
Symboler för nedladdning, kopiering och delning

Våra medlemsorganisationer

I Bonus Copyright Access samarbetar 14 av Sveriges största bransch- och intresseorganisationer inom litterära och konstnärliga områden. De representerar upphovsmäns, förläggares och utgivares rättigheter.

Vad säger upphovsrättslagen?

I upphovsrättslagen finns bestämmelser om vad som krävs för att något ska vara skyddat av upphovsrätt. Upphovsrätten skyddar inte bara böcker, tidningar, konst, musik och film utan också exempelvis datorprogram, radio- och tv-utsändningar, artistframföranden, teater, balett, bruksföremål som möbler och kläder, arkitektur, kartor – listan kan göras lång.

Mer om upphovsrätt
Sveriges lagbok

Det kulturella kretsloppet

Vår upphovsrättslicens möjliggör nytt skapande. Genom att skolor, företag och organisationer har ett avtal med Bonus Copyright Access bidrar de till ett kulturellt kretslopp, då licenspengarna återförs till nytt kulturskapande.   

Bonus Copyright Access arbetar utan vinstintresse på uppdrag av organisationer som företräder rättighetshavare inom de litterära och konstnärliga områdena för bild, ord och not.

Mer om det kulturella kretsloppet

Våra avtal för skolor och arbetsplatser

Vi har avtal för både skolor och arbetsplatser. Med länken nedan hittar du en översikt över dem alla.

  • Förskola
  • Grundskola
  • Gymnasie
  • Högskola & Universitet
  • Övriga utbildningar
  • Arbetsplatser
Välj det avtal som passar för din arbetsplats