SKOLKOPIERINGSAVTALET
GettyImages-846413488_cropped

För undervisning och pedagogisk verksamhet

Det ska vara enkelt för lärare, elever och barn att kunna kopiera och dela upphovsrättsskyddat material lagligt i skolan och förskolan. Skolkopieringsavtalet är ett förhandstillstånd att kopiera och dela för undervisning och pedagogisk verksamhet.
Blue_line_l_01_cm2
HÖGSKOLEAVTALET
GettyImages-534894679_cropped

Kopiera och dela rätt - analogt och digitalt

Alla högskolor och universitet i Sverige har avtal med Bonus Copyright Access. Högskoleavtalet ger lärare och studenter rätt att kopiera och dela skyddat material från bl.a. webben, vetenskapliga publikationer, tidningar, tidskrifter, fackböcker etc.
Kontaktperson för Högskoleavtalet
FÖR DIN ARBETSPLATS
GettyImages-944314018_cropped_smaller2

Licens från Bonus Copyright Access - ett förhandstillstånd som förenklar

Ibland behöver man skriva ut från webben, ladda ner en pdf, göra ”copy paste” av något till en presentation, skanna ett par sidor, mejla en artikel till en kollega osv. Bonus Copyright Access licens ger laglig rätt att använda en världsrepertoar av bild och text.
TECKNA LICENS

Vilken licensnivå passar din verksamhet?

Det finns tre licensnivåer – normal, volym och bas. Med årslicens på normalnivå får anställda kopiera och dela från en världsrepertoar, för 50 öre per anställd och dag. Licensen är ett förhandstillstånd att kopiera och dela lagligt inom verksamheten.
OM OSS

Just nu kontaktar du oss lättast via mejl

Just nu når du oss på Bonus Copyright Access kontor enklast via mejl. Du kan mejla oss generella frågor på info@bonuscopyright.se, eller om du vill nå en viss person så mejlar till oss på: fornamn.efternamn @ bonuscopyright.se (å och ä ersätts med a, och ö med o).

263 miljoner kronor

2018 delades 263 miljoner kronor ut till rättighetshavarna i ersättning för kopiering och delning av uppovsrättskyddat material.

Ersättningar på olika sätt

Medlemsorganisationerna bestämmer själva hur de ersättningar Bonus Copyright Access inkasserar på organisationernas uppdrag ska nå upphovsmännen, förlagen och utgivarna.
INTERNATIONELLT

Avtal med andra länder

Avtal med utländska organisationer som företräder olika rättighetshavares intressen reglerar hur ersättningar ska överföras mellan länder för den kopiering och delning som sker i respektive land. I avtalen ges ibland ömsesidiga uppdrag att företräda och licensiera rättigheter.
IFRRO

Gränsöverskridande samarbete

Bonus Copyright Access är medlem i International Federation of Reproduction Rights Organisations. IFRRO arbetar gränsöverskridande för att den lagliga användningen av text- och bildbaserade verk ska öka.
LÄR MER OM UPPHOVSRÄTT

Upphovsrättsskolan

Upphovsrättsskolan är en del i PRV:s arbete med att höja kunskapen om upphovsrätten. Den digitala plattformen riktar sig främst till elever och lärare på grundskolan i årskurserna 1-9, men det finns också en hel del övningar och material för lärarstudenter.

Upphovsmannens ensamrätt

I upphovsrättslagen finns bestämmelser om vad som krävs för att något ska vara skyddat av upphovsrätt och vad upphovsmannens ensamrätt innebär.

Ny lag om kollektiv förvaltning

En ny lag om kollektiv förvaltning av upphovsrätt trädde i kraft den 1 januari 2017. Den nya lagen, Lag (2016:977) om kollektiv förvaltning av upphovsrätt, innehåller ett omfattande regelverk för de kollektiva förvaltningsorganisationernas verksamhet.

Ett sätt att få betalt

Upphovsrätten är grundläggande för att författare, konstnärer, fotografer, journalister, kompositörer och andra upphovsmän ska få betalt för sitt arbete.
Copyright

Myter om upphovsrätt

Det finns många myter och missuppfattningar om upphovsrätt. Läs om några av de vanligaste upphovsrättsliga myterna och testa dina kunskaper.

Upphovsrättsguiden

I den här upphovsrättsguiden får du lots i frågor kring bland annat vilka tillstånd som kan behövas för att exempelvis använda inspelad musik, film, radio och TV i undervisningen eller på ... Läs mer
Blue_banner_original_01_cm2
LARS SALVIUSFÖRENINGEN
Salvius_1904978322

Om Lars Salviusföreningen

Lars Salviusföreningen har till uppgift att fördela viss kopieringsersättning i form av stipendier, projektbidrag och ett årligt pris inom forskningskommunikation och populärvetenskap.
SVD_Under_Strecket_Ludvig_Hertzberg_01

Lars Salviuspriset 2019

Lars Salviuspriset för 2019 har tilldelats Svenska Dagbladets Under strecket.
Salvius_19049784

Sök projektbidrag

Planerar du att genomföra något projekt som i vid mening kan underlätta eller stimulera kommunikationen mellan forskare och allmänhet? Då kan du ansöka om projektbidrag.

Sök stipendier

Har du författat vetenskapliga texter som kopieras för undervisningsändamål på högskolenivå? Då kan du ansöka om stipendier.