• Ensembleundervisning
  • Vem får kopiera enligt avtalet?
  • Vad får kopieras?
  • Vad får inte kopieras?
  • Är digital kopiering tillåtet?
  • För vilket ändamål får man kopiera?
  • Hur mycket får man kopiera?
  • Måste källan anges på kopian?
  • Med vilka metoder är det tillåtet att kopiera?
  • Vad gör man om man vill kopiera utöver avtalet?
FAQ_5

x