• 15/15-regeln
 • Kan jag kopiera ur flera olika böcker till samma elev?
 • Samma material finns både på internet och publicerat i tryck – hur mycket får man kopiera då?
 • Vad innebär 15/15-regeln?
 • Hur får jag tillstånd att kopiera större mängd än avtalet medger?
 • Anpassat material
 • Hur får man anpassa material för elever med läsnedsättning?
 • Arbetshäften och övningsböcker
 • Får man kopiera ur en övningsbok?
 • Avtal
 • Vi har även andra avtal – vilka kopieringsregler gäller?
 • Avtalslicens
 • Vad då avtalslicens?
 • Bibliotek
 • Får en bibliotekarie kopiera enligt avtalet?
 • Skolan har en digital prenumerationstjänst på bl.a. artiklar och bilder. Vilka kopieringsregler gäller då?
 • Bilder och illustrationer
 • Får man kopiera illustrationer till sin PowerPoint-presentation?
 • Får jag lägga in bilder i ett eget undervisningsmaterial?
 • Bonus Copyright Access
 • Vem ger Bonus Copyright Access rätt att licensiera?
 • Datorprogram
 • Får datorprogram kopieras?
 • E-läromedel
 • Får e-läromedel kopieras?
 • Elevarbeten
 • Får man kopiera in text och bild i sitt elevarbete?
 • Film
 • Får en filmsnutt läggas upp på lärplattformen?
 • Kan en hyrfilm visas i undervisningen?
 • Föräldramöte, öppet hus m.m.
 • Får elevarbeten sitta uppe när skolan håller öppet hus?
 • Får vi dela ut kopior på föräldramötet?
 • Förlaga
 • Får man kopiera från allt man hittar?
 • Inspelning
 • Får man spela in sina framföranden?
 • Kompletterande kopiering
 • Det saknas tre läroböcker till klassen – kan vi kopiera materialet till eleverna?
 • Kopiera
 • Vad räknas som kopiering?
 • Kopieringsmetod
 • Hur får jag kopiera?
 • Ladda ner
 • Hur mycket får man ladda ner?
 • Länkning
 • Är det tillåtet att lägga länkar på skolans webbplats?
 • Läromedel
 • Får jag anpassa ett läromedel för elever med lässvårigheter?
 • Får man kopiera ur förlagsutgivet läromedel?
 • Slut på förlaget – kan vi kopiera materialet?
 • Ljudklipp och inspelat material
 • Är det tillåtet att kopiera en CD för undervisning?
 • Kan vi kopiera från radioprogram?
 • Kan man lägga in avsnitt ur ljudbok på lärplattformen?
 • Noter
 • Är det tillåtet att kopiera noter till konserten?
 • Privat bruk
 • Kopiering för privat bruk – vad ryms i det?
 • Spara digitalt
 • Kan kopierat material läggas i en databas?
 • Får kopierat material läggas på lärplattformen?
 • Vilka får ha åtkomst till det som sparats digitalt?
 • Teater
 • Behövs tillstånd för att framföra en pjäs?
 • Får man kopiera texten i ett teaterstycke som eleverna ska öva in?
 • Utländska verk
 • Är det tillåtet att kopiera ur utländska verk?
 • YouTube
 • Hur får YouTube-klipp användas?
 • Ändra och bearbeta
 • Får text ändras innan kopiering?
FAQ_5

x