• Anställda
 • Vilka personer omfattas av licensen?
 • Avtalslicens
 • Vad är avtalslicens?
 • Betalning
 • Vem ska teckna Bonus Copyright Access uppovsrättslicens för sin arbetsplats?
 • Bilder
 • Vi köper allt bildmaterial – behövs Bonus Copyright Access upphovsrättslicens?
 • Bonus Copyright Access
 • Vad är Bonus Copyright Access?
 • Vem ger Bonus Copyright Access rätt att licensiera?
 • Film
 • Ger licensen rätt att lägga en filmsnutt i en digital presentation?
 • Internet
 • Kan det som ligger på webben användas fritt?
 • Konsult
 • Får konsulter utnyttja verksamhetens upphovsrättslicens?
 • Kopiera
 • Vad räknas som kopiering?
 • Vilken typ av material får kopieras och delas?
 • Kunder
 • Är det tillåtet att dela material till kunder?
 • Ladda ner
 • Hur mycket får jag ladda ner?
 • Licensnivåer
 • Vilken licensnivå passar oss?
 • Musik
 • Får man kopiera inspelad musik med stöd av licensen?
 • Privat bruk
 • Vad anses som privatkopiering?
 • Skanna
 • Får man skanna en bok?
 • Utbildning
 • Omfattas extern utbildning av licensen?
 • Utländska verk
 • Omfattas utländskt material av licensen?
 • YouTube
 • Ger licensen rätt att ladda ner YouTube-klipp?


FAQ_5

x