• 15/15-regeln
 • Kopiera mer än avtalet medger – vart vänder man sig?
 • Kursboken är slut på förlaget – kan vi kopiera materialet?
 • Får inte tag på rättighetshavaren – kan vi kopiera ändå?
 • Vad innebär 15/15-regeln?
 • Abonnemang, prenumerationstjänster etc.
 • Vi har digitala prenumerationstjänster på bl.a. vetenskapliga tidskrifter. Vilka kopieringsregler gäller då?
 • Anpassat material, funktionsnedsättning
 • Hur får kurslitteratur anpassas för studerande med funktionsnedsättning?
 • Avtal
 • Vi har även andra avtal – vilka kopieringsregler gäller?
 • Avtalslicens
 • Vad är avtalslicens?
 • Bibliotek
 • Får en bibliotekarie kopiera enligt avtalet?
 • Bilder
 • Får man kopiera och tillgängliggöra om syftet är att ersätta obligatorisk förlagsutgiven kurslitteratur?
 • Hur mycket är enstaka avsnitt?
 • I vilken omfattning får man kopiera bilder ur annan litteratur till en digital presentation?
 • I vilken omfattning får man kopiera bilder ur obligatorisk förlagsutgiven kurslitteratur till en digital presentation?
 • Bonus Copyright Access
 • Vem ger Bonus Copyright Access rätt att licensiera?
 • Distansundervisning
 • Gäller Högskoleavtalet vid utbildning utomlands?
 • DIVA
 • Omfattas publicering i DIVA av Högskoleavtalet?
 • Förlaga
 • Får man kopiera från allt man hittar?
 • Finns någon begränsning i hur många olika förlagor man får kopiera ifrån?
 • Vad får jag kopiera och dela?
 • Inspelning
 • Får föreläsning spelas in?
 • Kopiera
 • Vad räknas som kopiering?
 • Kopieringsmetod
 • Hur får jag kopiera?
 • Kurslitteratur
 • Vad gäller vid anpassning av kurslitteratur för studenter med läsnedsättning?
 • Får man kopiera ur obligatorisk kurslitteratur?
 • Slut på förlaget – kan vi kopiera upp materialet?
 • Källhänvisning
 • Hur ska källa och upphovsman anges?
 • Ladda ner
 • Hur mycket får man ladda ner?
 • Samma material finns både på internet och publicerat i tryck – vilka kopieringsregler gäller då?
 • Ljudklipp och inspelat material
 • Får man lägga in musik- och filmklipp i presentationer?
 • Länkning
 • Behövs tillstånd för att länka till andra webbsidor?
 • Noter
 • Får man kopiera noter?
 • Obligatorisk kurslitteratur
 • Kan en obligatorisk artikel på 10 sidor läggas på lärplattformen?
 • Privat bruk
 • Kopiering för privat bruk – vad ryms i det?
 • Skanna
 • Kan vi skanna sidor och publicera på det slutna nätverket?
 • Spara digitalt
 • Får kopierat material läggas på lärplattformen?
 • Kan kopierat material läggas i en databas?
 • Undervisningsgrupp
 • Hur stor kan undervisningsgruppen vara?
 • Uppsatser, skriftliga arbeten m.m.
 • Gäller Högskoleavtalet vid uppsatsskrivning och examensarbeten?
 • Utländska verk
 • Får utländska verk kopieras och delas?
 • YouTube
 • Hur får YouTube-klipp användas?
 • Ändra och bearbeta
 • Får texten ändras innan den kopieras?
FAQ_5

x