AI-översikt: Viktiga händelser och initiativ under försommaren
Nyheter

AI-översikt: Viktiga händelser och initiativ under försommaren 2024

Från FN:s diskussioner om deepfakes till UNESCO:s satsning på AI-etik: ett urval AI-nyheter från de senaste två månaderna.

FN

Den 31 maj 2024 hölls FN:s årliga AI for Good Summit i Genève. Ett av de centrala ämnena som diskuterades var skyddet av allmänheten från deepfakes (AI-förfalskade bilder och videor). Konferensen lockade 25 000 deltagare från 145 länder.

 

UNESCO

Den 3 juni 2024 meddelade UNESCO, i samarbete med LG AI Research, att de utvecklar en global och gratis onlineutbildning om etik kring artificiell intelligens. Kursen bygger på den globala rekommendationen om AI-etik som antogs av alla UNESCO:s medlemsstater 2021.

 

Global AI Summit

Den 21–22 maj 2024 hölls ett andra globalt AI-toppmöte i Seoul, där ledare från regeringar, industri och civilsamhälle diskuterade globalt samarbete kring AI-säkerhet, innovation och inkludering. En deklaration för ”säker, innovativ och inklusiv AI” betonade vikten av en aktiv samordning mellan olika intressenter och stärkandet av internationellt samarbete om AI-styrning.

 

EU

Den 29 maj 2024 lanserade kommissionen AI Office för att främja en säker utveckling och användning av AI som gynnar samhället och ekonomin samtidigt som risker minimeras. AI Office består av fem specialiserade enheter som fokuserar på olika aspekter av AI-styrning. Vidare planerar EUIPO en studie om utvecklingen av generativ AI ur ett upphovsrättsperspektiv.

 

ASEAN

Den 4 juni 2024 hölls det 11:e ASEAN Economic Community Dialogue i Jakarta för att diskutera reglering av AI ur både ett offentligt och privat perspektiv. ASEAN ”Guide on AI Ethics and Governance” diskuterades också, med fokus på att hantera risker och maximera AI:s potential för den digitala ekonomin.

 

Norge

Tidigare i år lämnade NORA.ai (ett norskt samarbete mellan 8 universitet, 5 högskolor och 5 forskningsinstitut) in ett förslag till Norges forskningsråd om att etablera norska språkmodeller (NORA.LLM) som infrastruktur för att säkerställa bevarandet av norsk kultur och språk. För mer information, se här.

 

CREATe Working Paper 2024/5

Akademisk artikel: ”Private Ordering and Generative AI: What Can We Learn From Model Terms and Conditions?” av Lilian Edwards, Igor Szpotakowski, Gabriele Cifrodelli, Joséphine Sangaré och James Stewart. Studien undersökte flera leverantörer av output, både text och bild, av olika storlek och från olika länder. Studiens huvudfokus är upphovsrätt och dataskydd, men frågor som innehållsrestriktioner och moderering, tvistlösning och konsumentansvar berörs också.

 

OpenAI

OpenAI har lanserat ChatGPT Edu, en version av ChatGPT utformad för ansvarsfull användning på universitet för studenter, fakulteter, forskare och campusverksamheter med tillgång till GPT-4o.

Financial Times har ingått ett licensavtal med OpenAI. Enligt avtalsvillkoren kommer ChatGPT att förse användare med sammanfattningar och små länkade utdrag från FT-artiklar som svar på promptar.

OpenAI publicerade nyligen sin ”Approach to data and AI”. Viktigt att notera är att termen upphovsrätt bara används en enda gång och då i samband med utvecklingen av en Media Manager, “ett verktyg som är det första i sitt slag och som ska hjälpa oss identifiera upphovsrättsskyddad text, bilder, ljud och video från flera källor och återspegla skaparnas preferenser”.

 

Källa: The International Federation of Reproduction Rights Organisations, IFFRO

Publicerad: 14 juni 2024
Dela

Relaterade nyheter

Medlemsnytt

Rapport: Stabil bokförsäljning i tuffa tider

Trots ekonomiska utmaningar visar den svenska bokmarknaden tecken på stabilitet med en marginell ökning i försäljningen under 2023, enligt...

11 mars 2024
Nyheter

Nya möjligheter till ökad kunskap om Skolkopieringsavtalet

Bonus lanserar nu en film där lärare i grund- och gymnasieskolan får en översikt om vad som gäller i...

6 februari 2024
Nyheter

Bonus fyller 50 år

Bonus fyller 50 år och här berättar vd Nina Wadensjö och styrelseordförande Christer Nylander om det som varit samt...

14 juni 2023