Är vårt intranät olagligt? - Bonus Copyright Access
Rättighetsresan

Är vårt intranät olagligt?

Många företag och organisationer har ett intranät eller ett liknande nätverk. Får man då lägga upp vilka bilder eller texter som helst i en intern kanal? Det korta svaret är nej. Men oroa dig inte, läs vidare så får du en snabbkurs i vad som gäller för bilder och texter på intranätet.

När du laddar ner exempelvis en bild från internet och sparar på företagets intranät framställs en kopia av bilden. Detta kräver som huvudregel tillstånd från den som skapat bilden (upphovsmannen). Utan tillstånd begår du ett upphovsrättsintrång vilket kan resultera i skadeståndskrav och dålig publicitet.

Har du köpt bilden från en bildbyrå har du klarerat rätten att använda bilden i vissa sammanhang. Om du sedan sparar ner bilden på företagets intranät så finns risken att en kollega använder samma bild i ett annat sammanhang som till exempel i en extern presentation eller kampanj. Har du då bara köpt bilden för internt bruk så blir det en olaglig användning av bilden, likaså om du laddat ner bilden från internet utan tillstånd.

Det finns med andra ord en stor risk för att bilder sprids i sammanhang som inte var tanken från början. Ju större arbetsplats desto större är också risken för spridning eftersom fler då har tillgång till intranätet. Något som från början var ok (bildbyråköpet) kan bli olagligt, och det som var olagligt från början (nedladdning och kopiering utan tillstånd) blir ännu värre för upphovsrättsinnehavaren.

Läs företagsrådgivarens bästa råd: Så gör du bolaget mer compliant

Tips från Bonus jurist Kiljan Ardal

  • För att undvika att bild- och textmaterial används olagligt på intranätet så bör du säkerställa att du har tillstånd att använda (framställa en kopia av) det aktuella materialet på intranätet. I vilka sammanhang gäller avtalet med bildbyrån? Används andra bilder eller texter från internet – finns det tillstånd att använda dessa? Det kan också vara klokt att skapa rutiner för hur bild- och textmaterial hanteras i gemensamma nätverk för ökad kontroll och säkerhet.

 

Så undviker du lagbrott med hjälp av Arbetsplatslicensen

Arbetsplatslicensen gör att organisationen kan:

  1. Kopiera och dela text och bild (t ex nyheter, faktatexter, foto och illustrationer) från hela världen inom verksamheten, både analogt och digitalt.
  2. Skapa innehåll till presentationer, intranät och utbildningsmaterial med hjälp av kopierat och nedladdat material.

Utan arbetsplatslicens eller inhämtande av tillstånd från alla berörda rättighetshavare är risken för lagbrott stor. Bonus kan i förekommande fall vidta åtgärder på uppdrag av rättighetshavare. Exempel på sanktioner som kan komma att aktualiseras i samband med upphovsrättsintrång är:

  1. Skadestånd (54§ st.2)*
  2. Åtal (53 och 59 §§)
  3. Intrångsundersökning (56 a §)
  4. Vitesförbud (53 b §)
  5. Förverkande av egendom (53 a §)

* Samtliga hänvisningar till lagrum är till bestämmelser i lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk.

Här kan du teckna en arbetsplatslicens

Publicerad: 16 maj 2023
Dela

Utvärdera organisationens risknivå

Relaterade nyheter

Rättighetsresan

Bryter vi mot lagen i teamschatten?

På senare tid har chattar i verktyg som Teams blivit allt vanligare. Det är lätt hänt att man bryter...

20 maj 2023
Rättighetsresan

Så kan konferensen sluta i skadeståndskrav

Konferenser innehåller ofta utbildningsunderlag och presentationer med bilder och texter som inhämtats från olika källor. Bonus jurist reder ut...

20 maj 2023
Rättighetsresan

Då är presentationen ett lagbrott

Ska du hålla en presentation som innehåller illustrationer, texter eller fotografier? Då är det viktigt att du tänker till...

20 maj 2023