Då är presentationen ett lagbrott - Bonus Copyright Access
Rättighetsresan

Då är presentationen ett lagbrott

Ska du hålla en presentation som innehåller illustrationer, texter eller fotografier? Då är det viktigt att du tänker till innan du visar den för dina åhörare så att du inte bryter mot upphovsrättslagen. Med hjälp av vår checklista kan du säkerställa att presentationen inte är ett lagbrott.

Om din presentation innehåller illustrationer, texter eller fotografier som du hämtat från till exempel internet är det viktigt att du först säkerställer att du får använda detta material.  Gå gärna igenom denna checklista för att säkerställa att du använder materialet på ett korrekt sätt.

Checklista för korrekt användning:

1. Har du tillstånd från upphovsmannen att i presentationen använda skyddat material som till exempel bilder, filmer, musik, eller text?

2. Har du angett upphovsmannens namn i materialet?

3. Har du tillstånd att både kopiera och sprida materialet till fler åhörare (licensers omfattning kan se olika ut?).

4. Har du länkar i materialet? Du får länka till en hemsida som innehåller ett skyddat verk så länge det verket har laddats upp med upphovsrättsinnehavarens samtycke och ligger fritt tillgängligt på den hemsidan. Du får däremot inte länka på ett sätt som gör det möjligt att komma åt skyddade verk på hemsidor vars åtkomst är begränsad.

5. Om presentationen används av många – var tydlig med hur materialet får användas. Får det exempelvis bara användas för internt bruk och inte externt?

Läs företagsrådgivarens bästa råd: Så gör du bolaget mer compliant

Tips från juristen: Om du är osäker på frågorna ovan så kontakta en jurist på ditt företag för att säkerställa att din presentation inte utgör ett lagbrott.

 

Starta Rättighetsresan här

Arbetsplatslicensen gör att organisationen kan:

  1. Kopiera och dela text och bild (t ex nyheter, faktatexter, foto och illustrationer) från hela världen inom verksamheten, både analogt och digitalt.
  2. Skapa innehåll till presentationer, intranät och utbildningsmaterial med hjälp av kopierat och nedladdat material.

Utan arbetsplatslicens eller inhämtande av tillstånd från alla berörda rättighetshavare är risken för lagbrott stor. Bonus kan i förekommande fall vidta åtgärder på uppdrag av rättighetshavare. Exempel på sanktioner som kan komma att aktualiseras i samband med upphovsrättsintrång är:

  1. Skadestånd (54§ st.2)*
  2. Åtal (53 och 59 §§)
  3. Intrångsundersökning (56 a §)
  4. Vitesförbud (53 b §)
  5. Förverkande av egendom (53 a §)

Här kan du teckna en arbetsplatslicens

Publicerad: 20 maj 2023
Dela

Utvärdera organisationens risknivå

Relaterade nyheter

Rättighetsresan

Bryter vi mot lagen i teamschatten?

På senare tid har chattar i verktyg som Teams blivit allt vanligare. Det är lätt hänt att man bryter...

20 maj 2023
Rättighetsresan

Så kan konferensen sluta i skadeståndskrav

Konferenser innehåller ofta utbildningsunderlag och presentationer med bilder och texter som inhämtats från olika källor. Bonus jurist reder ut...

20 maj 2023
Rättighetsresan

Var chefens senaste mejl ett lagbrott?

Vad ska du tänka på om du tar emot ett mejl från din chef där denna har bifogat en...

16 maj 2023