Ny branschorganisation för konst - Bonus Copyright Access
Nyheter

Ny branschorganisation för konst

Den nya organisationen Bildkonst Sverige kommer att samla konstorganisationer inom alla sektorer för politisk påverkan. Initiativet har vuxit fram i ett samarbete mellan Konstfrämjandet och Klister, ett nätverk för konsthallar. Arbetet sker i nuläget med hjälp av återstartsstöd från Kulturrådet.

Magdalena Malm, foto: Bildkonst Sverige

Som oberoende medlemsorganisation har Bildkonst Sverige syftet att arbeta för att stärka bildkonstområdet både ekonomiskt och opinionsmässigt. Organisationen ska jobba för medlemmar över hela landet och inom alla sektorer; såväl kommunala, regionala, statliga, självorganiserande och privata.

Magdalena Malm har lett arbetet med att ta fram plattformen och är tf generalsekreterare i uppstarten av projektet. Hon är curator och har tidigare varit direktör för Statens Konstråd och grundare för den fria konstplattformen MAP. Avsaknaden av en enande organisation har varit negativ, menar hon:

– Det är tydligt att avsaknaden av branschorganisation har påverkat politiken för konstens arrangörer negativt. Det är förstås områdets ansvar att samla sig med en röst, och det är det vi gör nu.  Sedan är det politikens uppgift att skapa likvärdiga förutsättningar för de olika konstområdena. Det borde också vara myndigheters uppgift att se till att deras stödsystem fungerar likvärdigt för alla konstområden.

För att få en överblick av utvecklingen på området har Bildkonst Sverige beställt en rapport som ska omfatta de senaste femton åren av utveckling inom området. Rapporten släpps i februari.  Bildkonst Sverige kommer att vara förmedlare mellan konstens aktörer, politiker och tjänstemän.

Läs mer hos Bildkonst Sverige.

Publicerad: 17 januari 2023
Dela

Relaterade nyheter

Nyheter

Bonus fyller 50 år

Bonus fyller 50 år och här berättar vd Nina Wadensjö och styrelseordförande Christer Nylander om det som varit samt...

14 juni 2023
Nyheter

Ny strategi ska underlätta för kreativa näringar

Utredningen Kreativa Sverige har resulterat i ett förslag om en nationell strategi med syfte att främja långsiktig och hållbar...

5 september 2022
Avtal & licens

Ny informationssatsning för grund- och gymnasieskolan

Inför höstterminen har Bonus i samarbete med Läromedelsförfattarna och Läromedelsföretagen tagit fram ett informationspaket om upphovsrätt och kopiering i...

5 september 2022