Ny informationssatsning för grund- och gymnasieskolan
Avtal & licens

Ny informationssatsning för grund- och gymnasieskolan

Inför höstterminen har Bonus i samarbete med Läromedelsförfattarna och Läromedelsföretagen tagit fram ett informationspaket om upphovsrätt och kopiering i skolan. Materialet – som omfattar både guider, presentationsunderlag och kunskapstest – skickas ut till cirka 4 000 mottagare på grund- och gymnasieskolor. Utskicket är utformat efter de behov som lärare uttryckt i en större undersökning.

Bonus administrerar skolkopieringsavtalet på uppdrag av 14 medlemsorganisationer. I det arbetet ingår årliga skolundersökningar för att kartlägga hur lärare kopierar och delar. I samband med årets undersökning genomfördes också fokusgrupper som tydligt visade att lärare både behöver och vill ha mer information och kunskap om upphovsrätt och skolkopieringsavtalet. Några av insikterna:

  • Upphovsrätt uppfattas som krångligt
  • Svårt att veta vad som gäller för material på internet
  • Lärarna vill vara goda förebilder, men kämpar med resursproblem
  • Många blir lättade efter mer information och kallar avtalet generöst
  • Oklart kring vad avtalet innebär utöver 15/15-regeln
  • Tydlig information och klara direktiv efterfrågas, gärna från rektor eller huvudman

För att adressera dessa utmaningar och behov har nu Bonus i samarbete med Läromedelsförfattarna och Läromedelsföretagen tagit fram ett omfattande informations- och utbildningspaket för både lärare och elever. Materialet inkluderar affisch, guider, tipslänkar, kunskapstest och presentationsmaterial med övningar för APT eller lektion.

Ta del av hela informationspaketet här

– Det var mycket tydligt i undersökningen att de flesta lärare vill göra rätt och vara goda föredömen. Många tycker dock att reglerna är krångliga och efterlyser tydlig och lättillgänglig information – ett behov vi hoppas fylla med detta utbildningsmaterial, säger Nina Wadensjö, VD på Bonus Copyright Access.

Frida Engman, förbundsdirektör för Läromedelsförfattarna, framhåller också kopieringens funktion som komplement i undervisningen:

– Det var självklart för oss att bidra till det här materialet. Förhoppningsvis leder det till att fler får upp ögonen för upphovsrätten och de regler som styr vad du får kopiera. Sedan behöver varje skola se till att köpa in läromedel, för som framgår av materialet: Syftet med kopieringen får aldrig vara att ersätta inköp av läromedel.

 

Publicerad: 5 september 2022
Dela

Relaterade nyheter

Nyheter

Nya möjligheter till ökad kunskap om Skolkopieringsavtalet

Bonus lanserar nu en film där lärare i grund- och gymnasieskolan får en översikt om vad som gäller i...

6 februari 2024
Nyheter

Bonus fyller 50 år

Bonus fyller 50 år och här berättar vd Nina Wadensjö och styrelseordförande Christer Nylander om det som varit samt...

14 juni 2023
Avtal & licens

Kulturellt kretslopp ger kreatörer klirr i kassan

Bildupphovsrätt har ställt fyra snabba frågor till Nina Wadensjö, Bonus vd, om våra avtal och Individuell reprografiersättning (IR).

1 mars 2023