Spotlight Svenska Tecknare - Bonus Copyright Access
Medlemsnytt

Svenska Tecknare – för rikare visuell kultur

Bonus verkar på uppdrag av 14 medlemsorganisationer. Bonus tar pulsen på organisationerna, och först ut är Svenska Tecknare.

Vi ställde några snabba frågor till Sandra Nolgren, verksamhetsledare på Svenska Tecknare.

1. Vad fokuserar ni mest på just nu?

Just nu är AI-frågan väldigt aktuell för våra yrkesgrupper. Vi har precis genomfört en stor AI-enkät bland utövare i branschen och ska arrangera ett evenemang tillsammans med Författarförbundet, KRO, Svenska Fotografers Förbund och Läromedelsförfattarna för att ge våra yrkesgrupper vägledning i denna komplexa och stora fråga.

2. Vilka upphovsrättsfrågor tror du blir viktigast på sikt?

Digitaliseringen utmanar upphovsrätten på flera sätt. Ersättningarna blir lägre samtidigt som förväntningarna på vad som ska levereras blir större. Den nya upphovsrättslagen som trädde i kraft vid årsskiftet försöker jämna ut den maktobalans som finns på marknaden i och med digitaliseringen, vi hoppas att den kommer att få avsedd effekt.

3. Hur bidrar ni och era medlemmar till fri kunskap och kultur?

Svenska Tecknares vision är ”För rikare visuell kultur”, det vill säga strävar efter att ge kreatörer så bra förutsättningar som möjligt att skapa visuell kultur och att den visuella kulturen ska rymma så många uttryck som möjligt. Yttrandefriheten är också central för föreningen. Visuell kommunikation används ofta för att kommentera samhällsfenomen och det värnar vi om.

Om Svenska Tecknare

Svenska Tecknare är en facklig förening, för illustratörer, grafiska formgivare, animatörer och serietecknare. Föreningens syfte är att utveckla och stärka yrkesverksamma visuella kreatörers ekonomiska och juridiska intressen. Svenska Tecknare –  för rikare visuell kultur.

Besök Svenska Tecknares webb här.

Publicerad: 17 mars 2023
Dela

Sandra Nolgren. Foto: Anneli Nygårds

Relaterade nyheter

Medlemsnytt

Tips: AI, kultur och upphovsrätt i Almedalen 2024

Flera av våra medlemmar medverkar på intressanta programpunkter under 2024 års Almedalsvecka. Här kommer ett urval av evenemang du...

13 juni 2024
Medlemsnytt

Rapport: Stabil bokförsäljning i tuffa tider

Trots ekonomiska utmaningar visar den svenska bokmarknaden tecken på stabilitet med en marginell ökning i försäljningen under 2023, enligt...

11 mars 2024
Medlemsnytt

Rapport: Pandemins långsiktiga effekter på konstbranschen

Nyligen gav vår medlemsorganisation Konstnärernas Riksorganisation ut rapporten "Konstbranschen i siffror 2023".

16 februari 2024