Spotlight Sveriges Tidskrifter - Bonus Copyright Access
Medlemsnytt

Sveriges Tidskrifter: Ett starkt stöd i en föränderlig bransch.

Bonus verkar på uppdrag av 14 medlemsorganisationer. Vi tar pulsen på organisationerna och riktar strålkastaren på Sveriges Tidskrifter.

Vi ställde några snabba frågor till Kerstin Neld, vd på Sveriges Tidskrifter.

Foto: Sara Arnald

1. Inom en överskådlig framtid, vad är viktigt för er verksamhet?

Det allra viktigaste är att ha en bra kontakt med medlemmarna och förstå deras behov på en snabbföränderlig marknad. På det viset kan vi leverera medlemsnytta och vara representativa för vår bransch i olika sammanhang.

2. Varför är upphovsrätt viktigt för samhället?

Konst och kultur är och har alltid varit viktiga komponenter i vårt samhälle. Upphovsrätten ger ett naturligt och legitimt skydd för konstnärliga prestationer. Skyddet ger upphovsmän och utövare möjlighet att bestämma över sina prestationer samt i vissa fall en ersättning. Skyddet är med andra ord viktigt för att främja fortsatt arbete med konst och kultur.

Många sitter ju på två stolar, det vill säga att de är både innehavare och nyttjare av upphovsrätt. Så är det även med tidskrifterna: samtidigt som vi bejakar upphovsrätten anser vi att det måste det finnas möjligheter att enkelt använda upphovsrättsligt skyddat material. Smidig licensiering är ju också ett sätt att hålla nere de olagliga alternativen.

3. Hur resonerar ni kring AI?

Mycket handlar om AI även i vår bransch. AI var temat på vår stora branschdag i höstas, och AI-frågan kommer att genomsyra mycket av det vi gör under året. Vi startade upp året med ett digitalt frukostmöte som gav våra medlemmar en omvärldsanalys av AI just nu. Inom kort följer flera möten med case från branschen.

AI innebär både hot och möjligheter. Via Utgivarna, som är en intresseorganisation för publicistiska medier, är vi engagerade i transparensfrågan – ska AI-genererat innehåll märkas ut, och i så fall hur?

4. Hur ser förutsättningarna ut för era medlemmar idag?

Det är tuffa tider med fallande annonsintäkter och kostnader som drivs upp av inflationen. Många av våra medlemmar strävar efter att hitta en hållbar digital affärsmodell i läsaraffären och minska beroendet av trafik från Google, Facebook med flera. Nischade tidskrifter lyckas ofta bättre med sina digitala läsarintäkter än de större bredare titlarna.

Vi har också en stor andel medlemmar från organisationspressen. Där handlar det inte om att ta betalt för det digitala innehållet (då tidskrifter ingår i ett medlemskap) men väl om att bli läst digitalt – att nå ut med den digitala journalistiken.

Vi i branchen ser fram emot att utredningen om ett eventuellt tidskriftsstöd ska presenteras i mars.

 

Om Sveriges Tidskrifter

Sveriges Tidskrifter är en branschorganisation för publicister som verkar inom ett fördjupande ämnesområde. Med ca 380 medlemmar är de landets största branschorganisation inom medieområdet.

 

Besök deras webb här

Publicerad: 6 februari 2024
Dela

Relaterade nyheter

Medlemsnytt

Rapport: Pandemins långsiktiga effekter på konstbranschen

Nyligen gav vår medlemsorganisation Konstnärernas Riksorganisation ut rapporten "Konstbranschen i siffror 2023".

16 februari 2024
Medlemsnytt

Medlemmar och upphovsrätt på Bokmässan

Här är de bästa tipsen om upphovsrätt och AI på Bokmässan 2023.

11 september 2023
Medlemsnytt

Almedalen 2023

Även i år medverkar flera av våra medlemsorganisationer på Almedalen, här är tips på några av deras intressanta diskussioner...

20 juni 2023