Tiia Ojala om läromedelsförfattarens villkor - Bonus Copyright Access
Intervju

Läromedelsförfattaren som mötte världen i sitt klassrum

Tiia Ojala är läraren som blev författare för att få ägna all tid åt den röda tråden i undervisningen. Efter snart 10 år brinner hon fortfarande för att ge kollegor och elever en fast grund att stå på. Men brist på läromedel i skolan och otillåten kopiering gör henne orolig inför framtiden.

När Tiia Ojala skulle välja yrke var det två saker som var viktigast: att få göra något kreativt och få jobba med människor. I lärarrollen såg hon dessutom en möjlighet att prova olika förhållningssätt och samtidigt vara i en miljö som är oförutsägbar. Där det aldrig blir som man har tänkt sig, men där det är oavbrutet spännande. Särskilt en inriktning lockade.

–När jag såg möjligheten att bli lärare i svenska som andraspråk kändes det som ett självklart val. Jag älskar ju att träffa nya människor, resa och se världen, och nu skulle världen komma till mitt klassrum! 

Några år senare var drömmen uppfylld. Tiia undervisade vuxna personer från hela världen som aldrig hade gått i skolan. Förutom lärarjobbet på SFI ingick hon samtidigt i ett projekt som samlade in information om hur olika skolor arbetade och hur tillgången på läromedel såg ut. Slutsatsen blev att det fanns väldigt lite.  

–Vi såg att det saknades böcker med berättelser för den gruppen vuxna som inte kan läsa och skriva, men som behöver något meningsfullt att öva på. För läsningens skull förstås, men också för att det skulle finnas material med ett vuxet innehåll, som tar upp frågor kring kärlek, hälsa, sorg och familj. 

Tiia bestämde sig för att själv skapa sådana enkla, korta berättelser och senare även övningsböcker. Hon märkte att hon tyckte det var väldigt roligt och idéer till nya typer av böcker föddes, nu till nyanlända ungdomar och barn. Första boken kom ut 2013 och 2014 fick hon ett läromedelsförfattarpris för unga debutanter. Författarkarriären var i gång. 

Läromedlet – undervisningens röda tråd
Nu, knappt 10 år och 30 analoga samt ett flertal digitala läromedel senare, har Tiia hunnit tänka mycket på vad som är viktigt för henne i arbetet som författare. 

–När jag skapar läromedel försöker jag täcka varje steg och göra det så heltäckande som möjligt. Det är en spännande pedagogisk utmaning att bygga upp den röda tråden i undervisningen, och försöka säkerställa att eleverna får rätt verktyg och förutsättningar. 

Tiden och utrymmet att verkligen gå på djupet och skärskåda hela processen är något hon uppskattar, det är både ett spännande och krävande arbete som hon inte hann med i den stressiga vardagen som lärare. Nu hoppas hon att den struktur hon bygger upp kan vara till stöd för andra. 

–Många lärare jag träffar nämner just att jag har med så många steg, mallar och modeller, det är ett stöd som uppskattas. De vill ofta få ännu mer att jobba med, i form av exempelvis lärarhandledningar.

Det har pratats mycket om hur viktigt det är att undervisningen ska vara autentisk, att den ska kännas naturlig, aktuell och kopplad till den verklighet som eleverna möter. Det tycker Tiia är ett klokt perspektiv, men när autenticiteten ibland ställs mot läromedel protesterar hon.  

– Det fina med läromedel och lärarhandledningar är ju att någon haft tid att verkligen tänka igenom upplägget och innehållet. Ett bra material erbjuder både en röd tråd och en gedigen grund att stå på, sedan är det ju förstås lärarens personlighet och kreativitet som kryddar både läromedlet och undervisningen.

Läromedelsförfattarens villkor
I sitt arbete som lärare upplevde Tiia ofta att man inom grundskolan inte köpte kompletta läromedel till alla ämnen och att detta ledde till att lärarna kopierade alldeles för mycket. Hon har också sett hur både bloggar och tv-program har använt hennes material på ett olagligt sätt. 

 –När det gäller kopieringen i skolan tror jag att det, förutom resursfrågor, beror dels på okunskap kring upphovsrätt och dels på missuppfattningar kring läromedelsförfattarnas villkor. Många tror att jag får betalt för att skriva och att det handlar om höga inkomster. Men jag lever på royalty, på att mina läromedel köps in, och nuförtiden måste du vara mycket produktiv och ha ett flertal läromedel ute för att det ska gå att fortsätta.

Genom Skolkopieringsavtalet regleras den lagliga kopieringen i skolan, som är tänkt att komplettera läromedlen i undervisningen, inte ersätta dem. Tiia berättar att de stipendiepengar som möjliggörs av skolornas licenser bidrar till att hon som författare kan få ihop ekonomin, att det blir en liten kompensation för överdriven kopiering. Men helst skulle hon förstås se att både kollegor och elever har tillräcklig tillgång till bra läromedel.  

–Jag tänker att vi lärare har varit alldeles för snälla, vi måste gå samman och kräva läromedel och bättre förutsättningar för undervisningen.   

Tiia Ojalas tips för ansvarsfull kopiering enligt Skolkopieringsavtalet

  1. Till att börja med: kräv läromedel! Lärare har ofta en stressig vardag och förväntas hinna med så mycket – det hjälper med en grund att stå på. Man ska inte underskatta stödet från strukturen i ett bra läromedel. Sedan kan man komplettera med variation och kortare exempel från andra läromedel eller källor, som visar att verkligheten kan beskrivas på olika sätt. Ett perspektiv saknas kanske i materialet – då kan man komplettera med det. Men ofta är det bäst att börja i ett läromedel för att sätta en grundläggande förståelse, till exempel för en grammatisk princip. Sedan kan man leta efter exempel i stort sett vilket material som helst. Men att gå i omvänd riktning kan ge sämre resultat för eleverna.
  2. Komplettera med det som händer här och nu; nyhetsartiklar, bilder och annat material som exemplifierar och levandegör läromedlens innehåll och kopplar det till elevens erfarenheter. Här ger Skolkopieringsavtalet generösa möjligheter.


Fakta: Statlig utredning om skolbibliotek och läromedel

2019 tillsatte regeringen en utredning för att utreda och föreslå åtgärder för att stärka skolbiblioteken, samt att föreslå hur statens roll bör se ut gällande läromedel i svensk skola.

Detta föreslår utredningen i korthet:
1. Skollagen bör definiera vad läromedel är och garantera elever rätt till läromedel inklusive läroböcker.
2. Lärares rätt och möjlighet att välja läromedel ska stärkas.
3. Staten behöver stödja produktion av vissa läromedel.
4. Användning av läromedel ska vara en del av alla lärarutbildningar.
5. Det bör inrättas en läromedelsnämnd ledd av Skolverkets generaldirektör.
6. Insamling av officiell statistik av läromedelsinköp.

Källa: Läromedelsförfattarna

 

Publicerad: 19 november 2021
Dela

Relaterade nyheter

Intervju

Josefin Olevik är trygg i frilanslivet

Att skriva personporträtt om skapande människor är en av journalisten och författaren Josefin Oleviks paradgrenar. I berättelsen om...

9 februari 2024
Intervju

”Madam Copyright” tror helhjärtat på kulturens värde

Bonus möter legendaren Tarja Koskinen-Olsson som berättar om hennes fleråriga arbete med kollektiv förvaltning.

17 oktober 2023
Insikt

Generativ AI

Experter och branschföreträdare djupdyker i generativ AI sett till tekniken, nya beteenden, upphovsrätten och kreatörernas oro.

23 april 2023