Om Bonus - Bonus Copyright Access

Bonus Copyright Access

Vårt uppdrag är att ta fram kollektiva licenser för skolor, företag, myndigheter och organisationer, så att upphovsmän, förlag och utgivare får den ersättning de har rätt till.

Bonus Copyright Access är en ekonomisk förening som drivs helt utan vinstintresse. På uppdrag av våra 14 medlemsorganisationer licensierar vi rättigheter kollektivt.

Genom våra avtal får skolor, myndigheter, företag och organisationer möjlighet att använda upphovsrättsskyddat material från hela världen. Du kan i ditt dagliga arbete använda upphovsrättsskyddat material från bland annat webben, digitala publikationer, dagspress och andra tidningar, läromedel, fackböcker och vetenskapliga publikationer.

Upphovsrättslagen gör samordnad licens möjlig

Upphovsrättslagen slår fast att upphovsmän, förlag och utgivare har rätt till ersättning när deras material kopieras och delas. Samtidigt ska det vara enkelt för skolor, företag, myndigheter och organisationer att använda upphovsrättsskyddat material i sin verksamhet. Det är grunden till Bonus Copyright Access och till möjligheten till samordnade licenser.

Våra avtal ger skolor och arbetsplatser rätt att kopiera och dela upphovsrättsskyddat material för internt bruk, alltså inom den egna organisationen. Det är däremot inte tillåtet att fritt använda kopierat tryckt eller digitalt material i extern kommunikation, till exempel i annonser eller sociala medier.

Genom Bonus Copyright Access får upphovsmän, förlag och utgivare kompensation då upphovsrättsskyddat material, som till exempel fotografier, bilder, artiklar, faktatexter, diagram och sammanställningar kopieras i skolor och på arbetsplatser.

Enligt våra stadgar ska Bonus Copyright Access:

  • Förhandla kopieringsavtal
  • Inkassera, förvalta och fördela ersättning till rättighetshavarna
  • Informera och kontrollera att avtalen följs
  • Utreda och ingripa mot upphovsrättsintrång
  • Följa nationell och internationell utveckling på upphovsrätts- och kopieringsområdet

Vår historia

Bonus Copyright Access historia sträcker sig 50 år bakåt i tiden.

Gå till Vår historia

Det kulturella kretsloppet

Ett kulturellt kretslopp kan beskrivas som en cirkulär rörelse som möjliggör skapandet av ny kultur.

Gå till Det kulturella kretsloppet

Medlemsorganisationer

Bonus Copyright Access medlemmar består av 14 av Sveriges största organisationer inom text-, bild-, press-, och notområdet.

Gå till Medlemsorganisationer

Licensområden och avtalsparter

Bonus Copyright Access har olika licenser och avtal för olika områden.

Gå till Licensområden och avtalsparter

För dig som är rättighetshavare

Här finns det information för dig som är rättighetshavare

Gå till För dig som är rättighetshavare

Internationella samarbeten

Varje år fördelar Bonus Copyright Access betydande belopp till svenska rättighetshavare och till företrädare för upphovsmän, förlag och utgivare i andra länder.

Gå till Internationella samarbeten

Styrelse

Bonus Copyright Access styrelse

Gå till Styrelse

Lars Salviusföreningen

Lars Salviusföreningen delar årligen ut projektbidrag och stipendier till författare och utgivare. Föreningen delar också ut ett årligt pris.

Gå till Lars Salviusföreningen

Lediga jobb

Lediga jobb hos Bonus Copyright Access

Gå till Lediga jobb