För dig som är rättighetshavare - Bonus Copyright Access

För dig som är rättighetshavare

Bonus Copyright Access har ett uppdrag från våra 14 medlemsorganisationer att samordna upphovsmäns, förlags och utgivares rättigheter genom så kallad kollektiv licensiering.

I grunden är din upphovsrätt en individuell rättighet. Du ska kunna godkänna att dina verk används av andra och du ska få ersättning för det. Det här är självklart, inte minst när skyddat material används i kommersiella syften. Men i vissa situationer är det svårare rent praktiskt att få fram individuella tillstånd eller licensiera individuellt. Det gäller till exempel när

  • lärare och elever i skolan behöver kopiera och dela olika typer av material i undervisningen
  • arbetsplatser enkelt och snabbt behöver kunna dela material med sina medarbetare för intern information och intern utbildning.

Det är viktigt att kunna dela material dels för effektivitetens skull, dels för samhällets kunskapsspridning. Men det är samtidigt viktigt att de som använder upphovsrättsskyddat material alltid betalar för sig.

Kollektiv samordning förenklar för alla parter

Upphovsrättslagens regler om avtalslicens gör att förvaltningen av dina rättigheter kan samordnas genom organisationer som representerar många rättighetshavare kollektivt. Detta sker genom att olika verksamheter tecknar en särskild avtalslicens och betalar ersättning för användandet. Sedan kan de använda upphovsrättsskyddat material i sin interna verksamhet utan att behöva inhämta godkännanden vid varje enskilt tillfälle och av varje enskild rättighetshavare.

Denna lösning gör att en licenstecknare enkelt kan göra rätt för sig och respektera upphovsrättslagen, samtidigt som ersättningen bidrar till nyskapande inom svenskt kulturliv genom att det på olika sätt återförs till dig som rättighetshavare. Det hela bildar ett kulturellt kretslopp, med upphovsrätten som grund.

Bonus Copyright Access förmedlar licenserna

Bonus Copyright Access har i uppdrag att förmedla avtalslicenser. Genom dessa licenser får sedan upphovsmän, förlag och utgivare kompensation när skolor och arbetsplatser kopierar upphovsrättsskyddat material, till exempel fotografier, bilder, artiklar, faktatexter, diagram eller sammanställningar.

Våra medlemsorganisationer fördelar ersättningen

Bonus Copyright Access arbetar på uppdrag av 14 av Sveriges största bransch- och intresseorganisationer inom det litterära och konstnärliga området, där vi representerar upphovsmäns, förläggares och utgivares rättigheter. De 14 organisationerna är huvudorganisationer inom sina respektive områden.

De enskilda organisationerna bestämmer själva hur pengarna ska användas och fördelas. Vissa organisationer delar ut ersättning i form av stipendier, andra fördelar individuellt till enskilda rättighetshavare. Vissa avsätter ersättning för att finansiera utbildning eller juridisk rådgivning, andra fördelar i proportion till försäljning, och så vidare.

Rätten till ersättning och förmåner gäller samtliga rättighetshavare

De avtal som skolor, företag, myndigheter och andra organisationer tecknar med Bonus Copyright Access får så kallad avtalslicensverkan. Det speciella med sådana avtal är att användaren får rätt att använda ett verk oavsett om rättighetshavaren är med i den organisation som ingår avtalet eller inte.

På så sätt får användaren rätt att använda materialet för samtliga verk inom ett visst område. De upphovsmän som står utanför respektive organisation har samtidigt rätt att ta del av ersättning och förmåner på lika villkor som de upphovsmän som företräds av en huvudorganisation.

Tillbaka till Om Bonus

Så här fungerar avtalslicens

Läs om hur reglerna om avtalslicens i upphovsrättslagen möjliggör samordnad licensiering.

Gå till Så här fungerar avtalslicens

Avtalslicensverkan

Avtalslicensernas huvudsyfte är att man som användare genom ett enda avtal ska kunna klarera rättigheterna för samtliga verk inom ett visst område.

Avtalen sluts därför med så kallad avtalslicensverkan. Den ger användaren rätt att använda verk oavsett om rättighetshavaren är med i den organisation som ingår avtalet eller inte.

Gå till Avtalslicensverkan

Klagomål

Om du är rättighetshavare eller företräder en annan kollektiv förvaltningsorganisation som vi har ingått ett representationsavtal med och vill framföra klagomål på något i vår verksamhet kan du kontakta oss.

Gå till Klagomål

Allmänna principer för fördelning, avdrag och användning av medel som inte kan fördelas

Läs Bonus Copyright Access allmänna principer för fördelning, avdrag och användning av medel som inte kan fördelas

Gå till Allmänna principer för fördelning, avdrag och användning av medel som inte kan fördelas