Lars Salviusföreningen - Bonus Copyright Access

Lars Salviusföreningen delar årligen ut projektbidrag och stipendier till författare och utgivare. Föreningen delar också ut ett årligt pris till någon eller några som gjort särskilt förtjänstfulla insatser inom forskningskommunikation och populärvetenskap.

Bakgrund

Varje år kopieras ett stort antal sidor ur svenska och utländska verk vid svenska högskolor och universitet. För detta betalas ersättning enligt det så kallade högskoleavtalet. Pengarna inkasseras och förvaltas av Bonus Copyright Access – en ekonomisk förening vars medlemmar är organisationer som företräder upphovsmän och utgivare.

En mindre andel av ersättningen avser kopiering ur vetenskapliga tidskrifter och annat särskilt kopieringskänsligt material. Den ersättningen förvaltas gemensamt av Sveriges Författarförbund, Svenska Förläggareföreningen och Sveriges Tidskrifter. År 1991 bildade därför de tre organisationerna Lars Salviusföreningen, som har till uppgift att fördela ersättningen i form av stipendier, projektbidrag och ett årligt pris. Författare och utgivare som inte är medlemmar i stiftarorganisationerna äger samma rätt som medlemmar att söka och erhålla stipendier och projektbidrag från föreningen, samt att utses till mottagare av det årliga priset.

Mer information kring Lars Salviusföreningen och information kring hur du söker projektbidrag hittar du på föreningens egna hemsida: www.larssalviusforeningen.se

Tillbaka till Om Bonus