Bonus_Copyright
Aktuella möten 2020
Senast uppdaterad: 2019-12-04


Bonus Copyright Access styrelsemöten 2020

Ordinarie styrelsemöten 2020 hålls den 19 februari, 29 april, 10 juni, 7 oktober, 11 november och 9 december.

Bonus Copyright Access stämma 2020

Bonus Copyright Access ordinarie stämma hålls den 10 juni.

Nordiskt stormöte 2020

2020 års Nordiskt stormöte arrangeras av Fjölís. Mötet hålls i Reykjavik den 23-25 augusti.

IFRRO World Congress 2019

IFRRO:s världskongress 2019 hölls i Edinburgh, Skottland den 4 - 7 november. 2020 års möte kommer att hållas i Singapore.