Bonus_Copyright
Aktuella möten 2019
Senast uppdaterad: 4 december


Nordiskt stormöte 2018

2018 års Nordiskt stormöte arrangerades av Bonus Copyright Access. Mötet hölls i Stockholm den 29 - 31 augusti.

Bonus Copyright Access styrelsemöten 2019

Ordinarie styrelsemöten 2019 hålls den 20 februari, 2 maj, 13 juni, 9 oktober, 13 november och 11 december.

Bonus Copyright Access stämma 2019

Bonus Copyright Access ordinarie stämma hålls den 13 juni.

IFRRO World Congress 2019

IFRRO:s världskongress 2019 hålls i Edinburgh, Skottland den 4 - 7 november.

9