Allmanna_handlingar4
Upphovsrätt och allmänna handlingar
Senast uppdaterad: 2015-01-26

Det finns tre olika grader av upphovsrättsligt skydd för upprättade allmänna handlingar. De som helt saknar skydd, de som har ett visst skydd och de som har fullt upphovsrättsligt skydd.
Upphovsrättslagen 9 §
Upphovsrättslagen 26 § och 26 a §