GettyImages_673437050-170667a
Anpassat material
Senast uppdaterad: 2019-03-11

För att personer med en funktionsnedsättning, som hindrar dem från att ta del av upphovsrättsskyddat material, ska få tillgång till upphovsrättsskyddat material finns inskränkningar i upphovsmannens ensamrätt. De generella reglerna har kompletterats med specifika regler för personer med syn- eller annan läsnedsättning.