Kopieringsregler för arbetsplatser
Senast uppdaterad: 7 januari

Kopieringsregler_Arbetsplats_-new
1_3171078704

Vad som får kopieras


Texter och bilder
Licensen ger rätt att kopiera svenska och utländska offentliggjorda texter och bilder:
 • Litterära verk, t.ex. ur vetenskapliga artiklar, tidskrifter, webbpublikationer och böcker
 • Konstverk, t.ex. illustrationer och teckningar
2_2847393429

Hur man får kopiera


Kopiera digitalt och analogt
Licensen gör det möjligt att kopiera texter och bilder digitalt och analogt. De kopierade texterna och bilderna får användas för intern information och utbildning inom verksamheten.
Kopiera genom att exempelvis:
 • Ladda ner
 • Skriva ut
 • Skanna
 • Fota av
 • Kopiera i kopiator
 • Kopiera för att lägga in i presentationer för internutbildning, internkonferenser etc.
 • Spara digitala kopior, t.ex. på lokal hårddisk, slutet nätverk och på USB
3_2008064615

Hur man får dela materialet


Dela digitalt och analogt
Licensen gör det möjligt att dela kopierade texter och bilder digitalt och analogt. Det kopierade materialet får användas för intern information och utbildning inom verksamheten.
Dela genom att exempelvis:
 • Lägga upp och dela på slutet nätverk
 • Göra mejlutskick inom verksamheten
 • Projicera
 • Sprida papperskopior internt
4_613844675

Hur mycket som får kopieras och delas


Digitalt – motsvarande 15 A4-sidor
Licensen gör det möjligt att kopiera och dela motsvarande 15 A4-sidor från en och samma digitala källa.
Om ett visst begränsat avsnitt, till exempel ett kapitel eller en artikel, behöver kopieras och avsnittet överstiger 15 A4-sidor är det trots begränsningen ovan tillåtet att kopiera och dela hela avsnittet.
Öppna webbsidor – inga begränsningar
Material som ligger på öppna webbsidor får kopieras utan några begränsningar förutsatt att det är utlagt lovligt.
En lovlig förlaga är en förlaga som gjorts tillgänglig för allmänheten med rättighetshavarens samtycke. Utan tillstånd från den som har rättigheterna får man alltså inte dela med sig av hans eller hennes texter, bilder eller annat skyddat material på exempelvis internet. Den som ändå laddar upp material utan tillstånd skapar på så vis en olovlig förlaga.
Fotokopiera och skanna – 15/15-regeln
15/15-regeln innebär att du får kopiera högst 15 procent av antalet sidor från en och samma skrift, men inte mer än 15 sidor. Ur en bok på 100 sidor kan du alltså kopiera upp till 15 sidor. Är boken på 60 sidor kan du kopiera upp till 9 sidor.
Om du behöver fotokopiera eller skanna ett kapitel eller en artikel som överstiger begränsningsregeln ovan är det trots begränsningen tillåtet att kopiera och dela hela avsnittet.
5_2797692270

Hur kopiorna får användas


Internt inom verksamheten
Kopierade texter och bilder får användas för intern information och intern utbildning inom verksamheten.
Licensen gör det möjligt att dela kopierade texter och bilder till anställda inom den egna verksamheten, men även till andra personer som har särskild anknytning till verksamheten, exempelvis ledamöter i verksamhetens styrelse eller personer som arbetar på konsultuppdrag inom verksamheten.
Inte för extern kommunikation och extern utbildning
Licensen gör det inte möjligt att använda materialet utanför verksamheten, exempelvis för extern utbildning, information, för reklam, PR, försäljning eller annan marknadsföring. Det är därmed inte heller möjligt att ladda upp exempelvis bild och text med stöd av licensen för att använda på verksamhetens publika webbplats.
Rod_kryss_25

Följande är inte tillåtet enligt licensen


 • Kopiera datorprogram och datorspel
 • Kopiera rörliga bilder och ljud
 • Kopiera noter
 • Kopiera när kopieringsförbud meddelats
 • Kopierar när licenstagaren ingått annat avtal för digitalt lagrade verk som reglerar kopiering och delning av kopiorna
 • Kopiera och använda material i en publikation som framstår som en självständig produkt med eget namn och redaktör, exempelvis en personaltidning
6_701575608

Kom ihåg namn och källa!Det ska framgå av kopiorna från vilken källa materialet är hämtat.
Även upphovsmannens respektive fotografens namn ska framgå av kopiorna när det finns angivet i källan som man hämtat materialet ifrån. Läs mer om upphovsrättslagens regler om upphovsmannens ideella rätt.
7_4282227735

När du behöver kopiera och dela på annat sätt än licensen medgerVill du kunna kopiera och dela på annat sätt än licensen ger rätt till behövs tillstånd från den eller de som har upphovsrätten till materialet. Till din hjälp hittar du information här.
8_2332771101

Om licensreglerna inte följsAtt kopiera och dela material på annat sätt än licensen ger rätt till innebär ett intrång i upphovsmannens ensamrätt.
Intrång i upphovsmannens rättigheter kan medföra både straff och skadestånd. Läs mer om upphovsrättsintrång.
207x207_GettyImages-941267724_cropped_1
Hur gör du?
Många gånger använder man annans publicerade material utan att man tänker på det.