GettyImages-944314018_cropped_smaller2
Licens från Bonus Copyright Access - ett förhandstillstånd som förenklar
Senast uppdaterad: 2019-05-24

Licensen är en enkel lösning för att lagligt dela och kopiera upphovsrättsskyddat material på jobbet. Samtidigt stödjer licensen kunskapsspridning och nyskapande inom svenskt kulturliv. Den är en del av ett kulturellt kretslopp, med upphovsrätten som grund.

Frihet på årsbasis

Bonus Copyright Access upphovsrättslicens är ett förhandstillstånd som löper helårsvis. Eftersom det behövs tillstånd innan anställda kopierar och delar texter och bilder måste det också vara enkelt och hanterbart för företag, myndigheter och organisationer att snabbt kunna klarera rättigheter.
De flesta har behov av att ibland kunna kopiera och dela upphovsrättsskyddat material i tjänsten – utan att först behöva fundera över vad som får kopieras och delas.

Enkelheten

Bonus Copyright Access licens möter behovet av att enkelt kunna klarera nödvändiga rättigheter.
Den som är ansvarig för en verksamhet har skyldighet att se till att de anställda kopierar och delar lagligt. Att söka individuella tillstånd i alla situationer, från samtliga rättighetshavare, är inte praktiskt hanterbart – varken för arbetsplatsen eller rättighetshavarna.
Vad säger lagen?
Därför finns upphovsrättsorganisationen Bonus Copyright Access som samordnat licensierar rättighetshavarnas rättigheter till myndigheter, företag och organisationer.
Upphovsrattslicens_behovs10
CopyrightAccess_broschyr
Vilken licensnivå är rätt för oss?
Upphovsrättslicensen ger rätt att använda material från såväl svenska som utländska källor, publicerade bilder, artiklar, faktatexter, diagram, tabeller etc.

Exempelvis från:
  • internet
  • digitala publikationer
  • press
  • läromedel
  • fackböcker
  • vetenskapliga publikationer
  • annan litteratur och nyhetskällor