GettyImages-597239200-cropped
Licens från Bonus Copyright Access - ett förhandstillstånd som förenklar
Senast uppdaterad: 10 januari

Eftersom det behövs tillstånd innan anställda kopierar och delar texter och bilder måste det också vara enkelt och hanterbart för företag, myndigheter och organisationer att snabbt kunna klarera rättigheter.

Frihet på årsbasis

Bonus Copyright Access upphovsrättslicens för arbetsplatser är ett förhandstillstånd som löper helårsvis. Licensen ger kollegor inom organisationen frihet att kopiera och dela publicerat material från miljontals källor, internt inom verksamheten.
Upphovsrättslicensen ger rätt att använda material från såväl svenska som utländska källor, publicerade bilder, artiklar, faktatexter, diagram, tabeller etc. Exempelvis från webben, digitala publikationer, press, läromedel, fackböcker, vetenskapliga publikationer och annan litteratur och nyhetskällor.
De flesta har behov av att ibland kunna kopiera och dela copyrightskyddat material i tjänsten – utan att först behöva fundera över vad som får kopieras och delas.

Licensen behövs om anställda tillåts att:

  • ladda ner bilder, texter, tabeller, diagram, artiklar, pdf:er och liknande,
  • skriva ut från internet,
  • skanna eller kopiera sidor från tryckt material,
  • dela nerladdat eller skannat material med kollegor, mejlvägen eller via internt nätverk,
  • göra "copy paste" på bilder, texter, diagram och tabeller m.m. från internet,
  • lägga in nerladdad bild, artikel, diagram, tabell etc. i presentationsmaterial,
  • göra åhörarkopior av t.ex. slides som kan innehålla infogad bild, text, tabell och diagram,
  • spara nerladdat eller inskannat material digitalt.

Enkelheten

Bonus Copyrights Access licens möter behovet av att enkelt kunna klarera nödvändiga rättigheter.
Vad säger lagen?
Den som är ansvarig för en verksamhet har skyldighet att se till att de anställda kopierar och delar lagligt. Att söka individuella tillstånd i alla situationer i listan ovan, från samtliga rättighetshavare, är inte praktiskt hanterbart – varken för arbetsplatsen eller rättighetshavarna.
Därför finns upphovsrättsorganisationen Bonus Copyright Access som samordnat licensierar rättighetshavarnas rättigheter till myndigheter, företag och organisationer.
Upphovsrattslicens_behovs10
CopyrightAccess_broschyr
Vilken licensnivå är rätt för oss?