Automatiskt skydd
Senast uppdaterad: 2015-12-02

Upphovsrätt uppstår i samma ögonblick som verket skapas – någon registrering behövs inte.

Ensamrätt utan registrering

Den som skapar ett verk får ensamrätt i samma ögonblick som verket blir till. Det finns inte något krav på registrering eller andra formaliteter för att man ska kunna hävda sin ensamrätt. Däremot är det bara alster som är resultatet av upphovsmannens egen originella skapelse som får skydd.

© Copyright notice

Ett sätt att upplysningsvis tala om att man har ensamrätt till ett verk kan vara att på verksexemplar sätta ut en så kallad copyright notice © följt av årtalet för utgivningen eller publiceringen tillsammans med uppgift om vem som har rättigheterna till verket.
URL
Ett verk är skyddat i samma ögonblick som det skapas.