533__x_200_GRU
Kopiera och dela skyddat material i kommun, landsting och region
Senast uppdaterad: 30 juni

Skolkopieringsavtalet har förhandlats fram mellan Bonus Copyright Access och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Samtliga kommuner, landsting och regioner har tecknat Skolkopieringsavtal.

Skolkopieringsavtalet är förlängt till årsskiftet 2017/2018

Förhandlingar under våren 2016 med SKL har landat i en förlängning av Skolkopieringsavtalet VT 2014 och läsåren 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017 till årsskiftet 2017/2018. Det innebär att kopieringsreglerna och elevpriserna är oförändrade höstterminen 2017.
Bonus Copyright Access kommer att skicka ut interimsavtalet för kommun, landsting och regioner för höstterminen 2017 i mitten av augusti. Fakturering sker i december med halva priset per elev utifrån SCB:s statistik för 2015. Våren 2018 faktureras Skolkopieringsavatalet för kalenderåret 2018.

Utbildningar som omfattas av avtalet

Avtalet mellan Bonus Copyright Access och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) gäller lärares och elevers kopiering för undervisning inom utbildning och pedagogisk verksamhet som kommunen, landstinget eller regionen är huvudman för och som står under tillsyn av Skolinspektionen, Folkbildningsrådet eller Myndigheten för yrkeshögskolan.

Lärare och elever får kopiera och dela

Skolkopieringsavtalet ger lärare och elever möjlighet att kopiera och dela copyrightskyddat material digitalt och analogt genom att:
 • Ladda ner
 • Fota av
 • Skanna
 • Skriva ut
 • Kopiera i kopiator
 • Lägga in i digitala presentationer
 • Spara kopierat copyrightskyddat material digitalt, t.ex. på skolans slutna nätverk, på USB etc.
 • Dela materialet på skolans slutna nätverk, via mejl etc.
 • Projicera och visa på skärm
 • Dela ut papperskopior
Kopieringsregler

Kopiera och dela från en världsrepertoar

Skolkopieringsavtalet ger lärare och elever rätt att plocka material från t.ex. webben, digitala publikationer, press, läromedel, fackböcker, vetenskapliga tidskrifter eller från annat publicerat material.
Avtalet ger rätt att kopiera och dela ur såväl svenska som utländska offentliggjorda verk.
I kommuner omfattas undervisning på följande områden:
 • Kommunala förskolor
 • Kommunala förskoleklasser
 • Kommunala grund- och gymnasieskolor
 • Kommunal vuxenutbildning och påbyggnadsutbildningar
 • Kommunal utbildning i svenska för invandrare (SFI)
 • Kommunal yrkeshögskoleutbildning
 • Kommunala särskolor
 • Kommunala skolors uppdragsutbildning

När det gäller Göteborgs, Malmö och Gotlands kommuner omfattas även gymnasieutbildningar som bedrivs av landsting.

I landsting och regioner omfattas undervisning på följande områden:
 • Landstingets och regionens gymnasieskolor
 • Landstingets och regionens folkhögskolor och vuxenutbildning
 • Landstingets och regionens yrkeshögskoleutbildning
 • Landstingets och regionens uppdragsutbildning vid gymnasie- och folkhögskolor
#inlineditbutton