Avtalslicensverkan
Senast uppdaterad: 2015-03-23

Det mycket speciella för avtal som sluts med avtalslicensverkan är att användaren får rätt att använda verk oavsett om rättighetshavaren är med i den organisation som ingår avtalet eller inte.

Den utsträckta effekten

Avtalslicensernas huvudsyfte är att man som användare genom ett enda avtal ska kunna klarera rättigheterna för samtliga verk inom ett visst område. Exempelvis inom området skönlitteratur, läromedel, bild, press etc.
Oavsett om upphovsmannen, förlaget eller utgivaren är medlem i den huvudorganisation som ingår avtalet får licenstagaren en rätt att använda rättighetshavarens verk.
Med upphovsrättslagens hjälp får avtalet utsträckt effekt vilket på ett praktiskt sätt ger licenstagaren rätt att inom ett visst område använda alla:
  • svenska och utländska verk,
  • verk av upphovsmän som inte är med i huvudorganisationen och
  • verk av avlidna upphovsmän vars prestationer fortfarande är skyddade.

Utanförstående rättighetshavarna

Eftersom licenstagaren får rätt att använda också verk av upphovsmän, förlag och utgivare som inte formellt är med i någon av huvudorganisationerna finns vissa skyddsbestämmelser i lagen för dessa rättighetshavare.
De utanförstående rättighetshavarna ska behandlas på samma sätt som de rättighetshavare som är medlemmar i respektive huvudorganisation ifråga om ersättningar och förmåner som härrör från kopieringsersättningarna.
170_x2
Upphovsrättslagen 42 a §