Skolboksantologi3
Checklistan för Skolboksantologier
Senast uppdaterad: 2015-12-02

En rad förutsättningar ska vara uppfyllda enligt reglerna i upphovsrättslagen för att man ska ha rätt att framställa en skolboksantologi med stöd av 18 §.
Check

Utgåvan ska vara ett samlingsverk

Urvalet och/eller arrangemanget av de verk som ingår i antologin ska vara originellt.
Det innebär att sammanställningen som sådan ska vara individuellt utformad – det vill säga ett resultat av ett samlande, sovrande och redigerande arbete.
Check2

Samlingsverket ska vara framställt för undervisningsändamål

Materialet ska vara avsett att användas just för undervisning, och inte av allmänheten; det ska vara fråga om ett pedagogiskt redskap i ett lärare/elevförhållande.
Check

Antologin ska innehålla verk av ett större antal upphovsmän

Omkring tio olika upphovsmäns verk eller fler är att anse som ett "större antal".
Check2

Endast en mindre del av verket får tas med

Om verket har ett litet omfång, exempelvis en dikt, får hela verket återges.
Check3

5-årsregeln

De verk som tas med måste ha givits ut för mer än 5 år sedan.
Check4

Verk för undervisning

Verk som tillkommit i undervisningssyfte får inte tas med i antologin.
Check5

Inte förvärvssyfte

Antologin får inte framställas i förvärvssyfte.