Dataskydds_953424354
Bonus Copyright Access dataskyddspolicy
Senast uppdaterad: 2019-11-15

Bonus Copyright Access värnar skyddet av den enskilda individens personliga integritet. Vår dataskyddspolicy beskriver hur vi samlar in och använder personuppgifter.
Bonus Copyright Access dataskyddspolicy innehåller följande delar:
 • Allmänt om vår dataskyddspolicy och vår policy kring hur vi hanterar personuppgifter
 • Varifrån vi får personuppgifter
 • Vilka personuppgifter vi behandlar, vad vi använder dem till, laglig grund och bevarandetid
 • Vilka vi kan komma att dela dina personuppgifter med
 • Var vi behandlar dina personuppgifter
 • Hur länge vi sparar dina personuppgifter
 • Dina rättigheter
 • Datasäkerhet och integritet
 • Vid frågor om dataskydd
 • Personuppgiftsansvarig
 • Förändringar av dataskyddspolicyn
Filer