Digital kopiering i skolan
Senast uppdaterad: 7 januari

Att ladda ner upphovsrättsligt skyddat material och dela digitalt är också ett sätt att kopiera. Men oavsett att det går snabbt och enkelt att kopiera och dela digitalt behövs tillstånd från den som har rättigheterna till verket när materialet används för undervisning.

Det jag har skapat själv

Skriver du egna texter, illustrerar eller fotograferar bestämmer du som upphovsman förstås själv, om och hur, du vill lägga ut ditt material på webben.
Vill du däremot använda andras texter, bilder, musik med mera behövs normalt tillstånd från den som är upphovsman/rättighetshavare innan det skyddade materialet kan laddas upp och tillgängliggöras på hemsidor, bloggar eller delas på annat sätt på webben.

Vad gäller enligt Skolkopieringsavtalet?

Regler om hur lärare och elever får använda texter, bilder, illustrationer, tidningsartiklar och andra verk i den digitala undervisningsmiljön finns i Skolkopieringsavtalet.
Eftersom Bonus Copyright Access avtal inte ger någon rätt att använda ljud och rörlig bild, behövs avtal med bland annat Stim och Sami/Ifpi och Copyswede om man till exempel vill använda inspelad musik i en egen bild- eller ljudproduktion, lägga ut musik på skolans webbplats eller spela in radio- och TV-program för undervisning. I upphovsrättsguiden kan du läsa mer.

Lärare och elever får:

 • Ladda ner
 • Fota av
 • Skanna
 • Skriva ut
 • Kopiera i kopiator
 • Spara digitalt, t.ex. på skolans slutna nätverk, på USB etc.
 • Dela kopior på skolans slutna nätverk, via mejl etc.
 • Lägga kopierat material i presentationer, t.ex. PowerPoint
 • Spara och dela digitala presentationer på skolans slutna nätverk, via mejl etc.
 • Projicera och visa på skärm
 • Dela ut papperskopior

Hur mycket och till vem?

Det är tillåtet att kopiera digitalt och skriva ut motsvarande 15 A4-sidor från en och samma digitala källa, exempelvis från en nyhetssajt eller digital publikation.
Digitala kopior får delas mellan lärare och elever i en undervisningsgrupp inom skolan, t ex. via mejl eller inom skolans slutna nätverk.
Undervisningsgruppen kan variera och exempelvis bestå av elever och lärare från en klass eller flera eller av elever och lärare som jobbar ämnes- eller årskursövergripande. Även skolans distansundervisning inom Sverige omfattas.
Lärare är enligt avtalet varje person som har en pedagogisk funktion i undervisningen. Det innebär att t.ex. en bibliotekarie eller IT-pedagog har rätt att kopiera och dela enligt avtalet.

Digital lagring – access

Kopiorna får sparas och föras över digitalt inom skolans nätverk. Men bara till sådant nätverk dit endast skolans personal, elever och vårdnadshavare har åtkomst. Kopiorna kan alltså inte läggas upp på skolans öppna webbplats, bloggar eller Facebook eller sparas på forum som personer utanför skolans undervisningsgrupp har åtkomst.

Andra avtal

Om skolan har licensavtal med rättighetshavare, exempelvis förlag, om användning av visst e-läromedel eller licenser för användning av annat digitalt lagrat material, och det i avtalet är reglerat hur materialet får kopieras och delas gäller villkoren i sådant avtal. Skolkopieringsavtalets regler gäller då inte.
207_x_207_musklick_2631955726
Upphovsrättsguiden
Internet
Film TV Radio
Musik
Teater
Vanliga frågor