MoK5
Ensembleundervisning
Senast uppdaterad: 2018-12-05

Syftet med kopieringsavtalet för ensembleundervisning är att möjliggöra för lärare på kommunala musik- och kulturskolor att göra kompletterande kopiering av lösa stämmor av musikaliskt verk med eller utan sångtext.

Minst sex elever

Ensembelundervisning förutsätter att undervisningsgruppen består av minst sex elever.

Kompletterande kopiering

Avtalet ger rätt att göra kompletterande kopiering.
Lärare får fotokopiera lösa stämmor av musikaliskt verk med eller sångtext för att komplettera den normala tillgången till läromedel.
Avtalet ger inte rätt att kopiera digitalt utom då anpassning av verket gjorts, exempelvis då altfiolstämma anpassats till tredjefiolstämma.

Elev

Avtalet omfattar de ensembleelever som deltar i instrumentalundervisning och/eller vokalundervisning i form av ämneskurs inom musik- och kulturskolan.
Kopieringsavtalet för ensembleundervisning ger inte rätt att kopiera för individuell undervisning.
Kopieringsregler
Teckna avtal