533_x_200
Kopiera och dela skyddat material inom yrkeshögskoleutbildning
Senast uppdaterad: 2015-09-04

Enskild fysisk eller juridisk person som anordnar utbildning inom yrkeshögskolan tecknar avtal för kopiering och delning av skyddat material inom undervisning på samma villkor som kommun och landsting.

Varje utbildningsanordnare ansvarar för att avtal tecknas

Varje anordnare av yrkeshögskoleutbildning ansvarar för att avtal tecknas med Bonus Copyright Access. Bedrivs utbildningen på flera ställen men med en och samma huvudman kan centralt avtal tecknas för samtliga enheter.

Kopiera och dela digitalt och analogt

Avtalet ger lärare och elever möjlighet att kopiera och dela digitalt och analogt genom att:
  • Ladda ner
  • Fota av
  • Skanna
  • Skriva ut
  • Kopiera i kopiator
  • Lägga in i digitala presentationer
  • Spara kopierat copyrightskyddat material digitalt, t.ex. på skolans slutna nätverk, på USB etc.
  • Dela materialet på skolans slutna nätverk, via mejl etc.
  • Projicera och visa på skärm
  • Dela ut papperskopior

Kopiera och dela från en världsrepertoar

När kopieringsavtal för yrkeshögskoleutbildning har tecknats kan lärare och elever plocka material från t.ex. webben, digitala publikationer, press, läromedel, fackböcker, vetenskapliga tidskrifter och från annat publicerat material.
Avtalet ger rätt att kopiera och dela ur såväl svenska som utländska offentliggjorda verk.
BCA
Har uppdraget att licensiera
Uppdraget kommer från 14 organisationer på text-, bild-, not- och pressområdet.
Teckna avtal
Filer