Equmeniakyrkans kopieringsavtal för gudstjänstbruk
Senast uppdaterad: 2015-04-13

Equmeniakyrkan har avtal med Bonus Copyright Access för den kopiering som sker i samband med gudstjänst.

Kopiera för gudstjänstbruk

Kopieringsavtalet ger rätt att:
  • Fotokopiera på papper eller OH-blad
  • Skriva av verken med hjälp av ordbehandlingsprogram för att sedan skrivas ut på papper eller på OH-blad för projicering
  • Exemplar får även framställas digitalt för att projiceras med PowerPoint eller annat presentationsprogram (åhörarkopior får skrivas ut och spridas till gudstjänstbesökare).

Kyrkliga böcker som omfattas av avtalet

Vid Equmeniakyrkan gudstjänster får verk som ingår i följande kyrkliga böcker kopieras:
  • Bibel 2000
  • Den svenska evangelieboken
  • Psalmer och sånger
  • Psalmer i 2000-talet
  • Psalmer och sånger (de verk som inte omfattas av denna paragrafs första stycke)
  • Svenska Missionskyrkans kyrkohandbok
  • Julevsáme Sálmmagirje/Lulesamisk psalmbok

Vad definieras som gudstjänst?

Med gudstjänster menas enligt avtalet gudstjänster och kyrkliga handlingar (dopgudstjänster, konfirmations-, vigsel- och begravningsgudstjänster) enligt Svenska Missionskyrkans kyrkohandbok samt andra gudstjänster och andakter i linje med kyrkohandbokens anvisningar.

Kom ihåg namn och källa när du kopierar

När man kopierar enligt avtalet ska man ange vem som skrivit/komponerat verket och varifrån materialet är hämtat (källan).
Namn- och källangivelse ska framgå på eller i anslutning till det kopierade materialet.
GettyImages_88852493