Film_s2_1030240954
Film
Senast uppdaterad: 2019-03-11

Bonus Copyright Access avtal och licenser ger inte någon rätt att använda rörlig bild och ljud. Vill man t.ex. visa film i ett sammanhang som inte är privat behövs tillstånd.

Filmvisning som inte är privat

För att visa film på jobbet, i en föreningslokal, i en barnhörna på gymmet eller i annat sammanhang som inte är privat behövs tillstånd. Läs mer på Swedish Films webbplats.

Filmvisning i skolan

Att t.ex. visa film i skolan förutsätter i de allra flesta fall att skolan har licens för filmvisningen. Hos Svenska Filminstitutet hittar du information om vad som gäller vid filmvisning i undervisningssammanhang.
På Skolverkets hemsida finns en upphovsrättsguide för lärare om användning av film, radio- och TV-program.
Det finns också information om licens för filmvisning hos SDF - Sveriges Distributörer av Institutionell Film.
Vad är offentlig visning?
Även om visning av TV och film sker på exempelvis en arbetsplats kan visningen bedömas som offentlig. Arbetsplatsen behöver då tillstånd. Kontakta Copyswede och Swedish Film.