Kopieringsregler_Forskolan_5-bild_2958164425
Förskolans kontaktperson för Skolkopieringsavtalet
Senast uppdaterad: 13 januari

Varje kommun ansvarar för att en kontaktperson utses.

Kontaktpersonens roll

Kontaktpersonens uppgift är att vara länken mellan förskolan och Bonus Copyright Access. På så vis kan vi på ett effektivare sätt nå ut med information om kopieringsregler och upphovsrätt till pedagogerna och andra på förskolan som berörs av reglerna.
Enligt Skolkopieringsavtalet har varje förskola ett ansvar för att kopieringsreglerna i avtalet efterlevs och att information om avtalet når berörd personal.

Det här kan vi behöva kontaktpersonens hjälp med

Bla_15_pix4_1345631389
Att se till att förskolans personal regelbundet informeras om kopieringsreglerna, t.ex. vid terminstart
Bla_15_pix4_13456312
Att se till att Kopieringsguiden med aktuella kopieringsregler sätts upp vid kopiatorer och skrivare
Bla_15_pix4_13456313
Att se till att Bonus Copyright Access banner laddas ner till förskolans lärplattform så att förskolans personal enkelt får tillgång till information om kopieringsregler och upphovsrätt
phone_2551568706_1800041777
Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har frågor
08-545 429 00
Kopieringsguide & Banner