Kontaktperson_skola3
Friskolans kontaktperson för Skolkopieringsavtalet
Senast uppdaterad: 2015-10-20

Varje friskola som har avtal med Bonus Copyright Access ansvarar för att utse kontaktperson för Skolkopieringsavtalet. Vem som utsetts till kontaktperson rapporteras till Bonus Copyright Access.

Kontaktpersonens roll

Kontaktpersonens uppgift är att vara länken mellan friskolan och Bonus Copyright Access. På så vis kan vi på ett effektivare sätt nå ut med information om kopieringsregler och upphovsrätt till lärare och andra som berörs av reglerna.
Enligt Skolkopieringsavtalet har varje friskola ett ansvar för att kopieringsreglerna i avtalet efterlevs och att information om avtalet når berörd personal och elever.

Det här kan vi behöva kontaktpersonens hjälp med

Bla_15_pix2
Påminna rektorer och förskolechefer om att regelbundet informera berörd personal om kopieringsreglerna, t.ex. vid läsårsstart.
Bla_15_pix3
Kom ihåg att sätta upp Kopieringsguide för skolor med aktuella kopieringsregler vid kopiatorer och skrivare.
Bla_15_pix4
Se till att Bonus Copyright Access banner laddas ner till skolans eller förskolans lärplattform så att lärare och elever enkelt får tillgång till information om kopieringsregler och upphovsrätt.
phone_2551568706
Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har frågor
08-545 429 00

Kopieringsguide Lathund & Banner