Preschool
Kopiera och dela inom fristående förskola
Senast uppdaterad: 2015-10-14

Fristående förskolor ansvarar själva för att teckna Skolkopieringsavtal som ger pedagoger och barn rätt att kopiera och dela copyrightskyddade texter, bilder och noter för den pedagogiska verksamheten.

Kopiera och dela digitalt och analogt

Förskolor som tecknat Skolkopieringsavtal får kopiera och dela copyrightskyddade texter, bilder och noter digitalt och analogt genom att:
  • Ladda ner
  • Fota av
  • Skanna
  • Skriva ut
  • Kopiera i kopiator
  • Lägga in i digitala presentationer
  • Spara kopierat copyrightskyddat material digitalt, t.ex. på förskolans slutna nätverk, på USB etc.
  • Dela materialet på förskolans slutna nätverk, via mejl etc.
  • Projicera och visa på skärm
  • Dela ut papperskopior

Kopiera och dela från en världsrepertoar

Skolkopieringsavtalet ger rätt att kopiera och dela texter, bilder och noter från t.ex. webben, digitala publikationer, press, läromedel, fackböcker, vetenskapliga tidskrifter eller från annat publicerat material.
Avtalet ger rätt att kopiera och dela ur såväl svenska som utländska offentliggjorda verk. Materialet får användas i den pedagogiska verksamheten inom förskolan.