Det ska vara lätt att kopiera rätt!
Senast uppdaterad: 2015-10-19

Det ska vara lätt för den som jobbar i förskolan att kopiera och dela rätt. A och O är att pedagoger och annan personal som berörs av reglerna i Skolkopieringsavtalet känner till och respekterar de regler som överenskommits.

Kopieringsguide för förskolan

Sätt upp Kopieringsguiden vid kopiatorer och skrivare på förskolan

Forskolebroschyr_2018_front
Kopieringsguide_Forskola_2018_bild

Banner

Se till att bannern läggs upp på förskolans digitala plattform

På så vis får pedagoger och andra som berörs av Skolkopieringsavtalets regler alltid tillgång till aktuell information om reglerna och vad som gäller enligt upphovsrättslagen.
Banner_251px_X_155px
251px X 155px
Banner_149px_X_93px
149px X 93px
Banner203px_X_126px
203px X 126px
Banner_289px_X_104px
289px X 104px

Beställ publikationer