5-bild_upphovsratt3
Gemensam upphovsrätt
Senast uppdaterad: 2015-01-26

Flera upphovsmän till samma verk

Utgångspunkten är att varje upphovsman har ensamrätt till sin prestation. Men om två eller flera upphovsmän tillsammans skapar ett verk där prestationerna blivit sammanvävda på ett sådant sätt att det inte går att åtskilja vem av upphovsmännen som bidragit med vad, då gäller gemensam upphovsrätt till verket.

Upphovsmännen beslutar gemensamt om användningen av verket. Om någon annan exempelvis vill göra en översättning av verket måste översättaren se till att inhämta tillstånd från samtliga upphovsmän.
Upphovsrättslagen 6 §