GettyImages-846413488_cropped
Kopiera och dela skyddat material inom skola
Senast uppdaterad: 2019-11-27

Skolkopieringsavtalet ger lärare och elever möjlighet att kopiera och dela texter, bilder och noter för undervisning.

Skola inom kommun, landsting och region

Sveriges samtliga kommuner, landsting och regioner har Skolkopieringsavtal för sina grund- och gymnasieskolor, liksom för yrkeshögskoleutbildning, Komvux och SFI m.fl. utbildningar.
Skolkopieringsavtalet är slutet mellan Bonus Copyright Access och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). Här hittar du information om vilka regler som gäller för att kopiera och dela skyddat material inom grund- och gymnasieskolor, yrkeshögskoleutbildning, Komvux och SFI.

Fristående skola

Enligt en överenskommelse mellan Friskolornas riksförbund och Bonus Copyright Access får fristående skolor som tecknat Skolkopieringsavtal rätt att kopiera och dela på samma villkor som gäller för verksamhet som bedrivs av kommun, landsting och region.