Kopiera_utover_avtalet2_28825442
Till hjälp i sökandet efter rättighetshavare
Senast uppdaterad: 8 januari

Kontakta utgivande förlag

Ett sätt att få tag på upphovsmän, och även arvingar, kan vara att kontakta utgivande förlag.
En sökning på de största sökmotorerna på internet kan också vara ett bra sätt att hitta de upphovsmän, förlag och utgivare du behöver få kontakt med. Eller att kontakta någon av Bonus Copyright Access medlemsorganisationer.

Kontakta Sveriges författarfond

Hos Sveriges författarfond finns ett omfattande verksregister uppbyggt som innehåller bibliografiska uppgifter om enskilda verk. I sökandet efter rättighetshavare kan det vara till hjälp att kontakta någon av de personer på författarfonden som arbetar med författar- och översättarpenning.
Nedan finns länkar som kan vara till hjälp vid sökandet efter den eller de rättighetshavare som tillstånds förfrågan ska ställas till.