Kontaktperson_hogskola
Kontaktperson för Högskoleavtalet
Senast uppdaterad: 2015-10-20

Varje lärosäte har ansvar för att utse en kontaktperson som kan svara på frågor från oss på Bonus Copyright Access som rör tillämpningen av Högskoleavtalet. Vem som utsetts till kontaktperson rapporteras till Bonus Copyright Access.

Kontaktpersonens roll

Kontaktpersonens uppgift är att vara länken mellan lärosätet och Bonus Copyright Access. På så vis kan vi på ett effektivare sätt nå ut med information om kopieringsregler och upphovsrätt till lärare och andra personer på lärosätet som berörs av reglerna.
Enligt Högskoleavtalet har varje lärosäte ett ansvar för att kopieringsreglerna i avtalet efterlevs och att information om avtalet når berörd personal och studenter.

Det här kan vi behöva kontaktpersonens hjälp med

Bla_15_pix
Hitta lämpliga tillfällen, personer och nätverk där Bonus Copyright kan informera om kopieringsregler och upphovsrätt
Bla_15_pix2
Påminna prefekter om att regelbundet informera berörd personal om kopieringsregler, t.ex. vid läsårsstart
Bla_15_pix3
Se till att Kopieringsguiden med aktuella kopieringsregler sätts upp vid kopiatorer och skrivare
Bla_15_pix4
Se till att Bonus Copyrights banner laddas ner till den digitala plattform som lärosätet använder så att lärare och studenter enkelt får tillgång till information om kopieringsregler och upphovsrätt
phone_2551568706
Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har frågor
08-545 429 00
Kopieringsguide Lathund & Banner