GettyImages-534894679_cropped
Kopiera och dela skyddat material inom högskola och universitet
Senast uppdaterad: 24 januari

Högskoleavtalet har förhandlats fram mellan Bonus Copyright Access och SUHF (Sveriges universitets- och högskoleförbund). Samtliga högskolor och universitet i Sverige har avtal med Bonus Copyright Access.
Högskoleavtalet omfattar:
 • Högskoleutbildning
 • Uppdragsutbildning
 • Yrkeshögskoleutbildning
 • Högskoleintroducerande utbildning
 • Behörighetsgivande förutbildning
 • Intern fortbildning av högskolans personal
Lärare och studenter får kopiera och dela
Högskoleavtalet ger lärare och studenter möjlighet att kopiera och dela upphovsrättsskyddat material digitalt och analogt genom att:
 • Ladda ner
 • Fota av
 • Skanna
 • Skriva ut
 • Kopiera i kopiator
 • Lägga in i digitala presentationer
 • Spara kopierat upphovsrättsskyddat material digitalt, t.ex. på lärosätets slutna nätverk, på USB etc.
 • Dela materialet på lärosätets slutna nätverk, via mejl etc.
 • Projicera och visa på skärm
 • Dela ut papperskopior

Kopiera och dela från en världsrepertoar

Avtalet ger lärare och studenter rätt att plocka material från t.ex. webben, digitala publikationer, press, läromedel, fackböcker, vetenskapliga tidskrifter eller från annat publicerat material.
Avtalet ger rätt att kopiera och dela ur såväl svenska som utländska offentliggjorda verk.