Vad kostar Skolkopieringsavtalet 2019?
Senast uppdaterad: 5 mars

Priset i Skolkopieringsavtalet bestäms i förhandling mellan Bonus Copyright Access och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).
Pris per elev/barn kalenderåret 2019.
 Förskola 23.63 kr
 Förskoleklass 41.67 kr
 Grundskola 83.67 kr
Grundsärskola och Komvux på grundläggande nivå 74.97 kr
Komvux på SFI och asylsökande barn 74.97 kr
Gymnasieskola 161.67 kr
Gymnasiesärskola och Komvux på gymnasial nivå 145.17 kr
Yh utbildning* 121.25 kr
6% moms tillkommer.
*Pris för yrkeshögskoleutbildning avser pris per årsplats.

2017 års elevstatistik

Elevstatistik från Statistiska Centralbyrån (SCB) för år 2017 ligger till grund för hur stort belopp som ska betalas i kopieringsersättning för kalenderåret 2019.
För förskola och asylsökande elever används statistik från Skolverkets statistikdatabas, Jämförelsetal om förskoleverksamhet 2017 samt Jämförelsetal grundskola asylsökande elever 2017.
För yrkeshögskoleutbildning används Myndigheten för yrkeshögskolans statistikdatabas, Utbetalda årsplatser 2017.
Skolkop_ers
Filer