Vad kostar Skolkopieringsavtalet 2020?
Senast uppdaterad: 2019-12-18

Priset i Skolkopieringsavtalet bestäms i förhandling mellan Bonus Copyright Access och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).
Pris per elev/barn kalenderåret 2020.
 Förskola 30.45 kr
 Förskoleklass 54 kr
 Grundskola 87 kr
Grundsärskola och Komvux på grundläggande nivå 73.95 kr
Komvux på SFI och asylsökande barn 73.95 kr
Gymnasieskola 165 kr
Gymnasiesärskola och Komvux på gymnasial nivå 140.25 kr
Yh utbildning* 123.75 kr
6% moms tillkommer.
*Pris för yrkeshögskoleutbildning avser pris per årsplats.

2018 års elevstatistik

Elevstatistik från Statistiska Centralbyrån (SCB) för år 2018 ligger till grund för hur stort belopp som ska betalas i kopieringsersättning för kalenderåret 2020.
För förskola och asylsökande elever används statistik från Skolverkets statistikdatabas, Jämförelsetal om förskoleverksamhet 2018 samt Jämförelsetal grundskola asylsökande elever 2018.
För yrkeshögskoleutbildning används Myndigheten för yrkeshögskolans statistikdatabas, Utbetalda årsplatser 2018.
Skolkop_ers
Filer