Vad kostar Skolkopieringsavtalet 2018?
Senast uppdaterad: 2 januari

Priset i Skolkopieringsavtalet bestäms i förhandling mellan Bonus Copyright Access och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).
Pris per elev/barn kalenderåret 2018.
 Förskola 16.82 kr
 Förskoleklass 29.33 kr
 Grundskola 80.33 kr
Grundsärskola och Komvux på grundläggande nivå 75.98 kr
Komvux på SFI och asylsökande barn 75.98 kr
Gymnasieskola 158.33 kr
Gymnasiesärskola och Komvux på gymnasial nivå 150.08 kr
Yh utbildning* 118.75 kr
6% moms tillkommer.
*Pris för yrkeshögskoleutbildning avser pris per årsplats.

2016 års elevstatistik

Elevstatistik från Statistiska Centralbyrån (SCB) för år 2016 ligger till grund för hur stort belopp som ska betalas i kopieringsersättning för kalenderåret 2018.
För förskola och asylsökande elever används statistik från Skolverkets statistikdatabas, Jämförelsetal om förskoleverksamhet 2016 samt Jämförelsetal grundskola asylsökande elever 2016.
För yrkeshögskoleutbildning används Myndigheten för yrkeshögskolans statistikdatabas, Utbetalda årsplatser 2016.
Skolkop_ers
Filer