MoK3
Individuell- och ensembleundervisning
Senast uppdaterad: 2018-12-05

Syftet med kopieringsavtalet för individuell- och ensembleundervisning är att möjliggöra för lärare på kommunala musik- och kulturskolor att göra kompletterande kopiering av lösa stämmor av musikaliskt verk med eller utan sångtext.

Kompletterande kopiering

Lärare får fotokopiera lösa stämmor av musikaliskt verk med eller sångtext för att komplettera den normala tillgången till läromedel.
Avtalet ger inte rätt att kopiera digitalt utom då anpassning av verket gjorts, exempelvis då altfiolstämma anpassats till tredjefiolstämma.

Elev

Avtalet omfattar de elever som deltar i instrumentalundervisning och/eller vokalundervisning i form av ämneskurs inom musik- och kulturskolan.
Kopieringsregler
Teckna avtal