Internationel3
IFRRO – en organisation för samarbete över gränser
Senast uppdaterad: 2018-01-12

Bonus Copyright Access är medlem i IFRRO (International Federation of Reproduction Rights Organisations) – en internationell samverkansorganisation med 143 medlemmar från 77 länder.
IFRRO

IFRRO – International Federation of Reproduction Rights Organisations

IFRRO arbetar för att den lagliga användningen av text- och bildbaserade verk ska öka. Genom att främja en effektiv kollektiv licensiering av rättigheter minskar risken för att verk kopieras olagligt.
IFRRO har sitt säte i Bryssel, men är verksam i alla världsdelar, dels genom regionkommittéer och arbetsgrupper, dels genom strategiska och policymässiga samarbeten med bland annat WIPO (World Intellectual Property Organization), CISAC (International Confederation of Authors and Composers Societies) och IFLA (International Federation of Library Associations).

IFRRO
IFRRO arbetar för att den lagliga användningen av text- och bildbaserade verk ska öka.
Copyrightlink
Läs mer om det internationella upphovsrättsarbetet på text- och bildområdet.